กิจกรรม

สถาบันประกันภัยไทยเข้าสวัสดีปีใหม่บจ.ไทยพาณิชย์ โพรเทค (SCB PROTECT)

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2566 สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) นำโดยคุณวสุวัต สุวรรณ ผู้จัดการอาวุโสสถาบันประกันภัยไทย, คุณวชิระ คุ้มวงษ์ รองผู้จัดการฯ และทีมงาน เข้าสวัสดีปีใหม่ บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด

Contract Work Insurance

สถาบันประกันภัยไทยสนับสนุนจัดอบรมหลักสูตรประกันภัยงานตามสัญญา (Contract Work Insurance) ให้กับสํานักงานคปภ.

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้จัดอบรมหลักสูตรประกันภัยงานตามสัญญา (Contract Work Insurance) ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อพัฒนาบุคลากร

คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย เข้าแสดงความยินดีกับ ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ ในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัย

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) นำโดยคุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และทีมงาน เข้าแสดงความยินดีกับ ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ

สถาบันประกันภัยไทยร่วมกับกองทุนประกันชึวิตจัดอบรมให้ความรู้ ณ ไทยประกันชีวิต วันที่ 7 ตุลาคม 2566

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ร่วมกับกองทุนประกันชึวิตจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง “กองทุนประกันชีวิต” ณ ไทยประกันชีวิต สาขาอโศก เพื่อให้ตัวแทน-นายหน้าประกันภัยที่ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกองทุนประกันชีวิต

TII Strike Up Party

สถาบันประกันภัยไทยจัดกิจกรรมโยนโบว์ลิ่ง “TII Strike Up Party” กระชับความสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) นำโดย คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันฯ จัดกิจกรรม “TII Strike Up Party” เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแทนคำขอบคุณแก่ลูกค้ากลุ่มบริษัท รวมถึงพันธมิตร

สถาบันประกันภัยไทยจัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี ของการก่อตั้งบริษัทฯ

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี ของการก่อตั้งบริษัทฯ นำโดยคุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยพนักงาน และคณาจารย์ที่เกษียณอายุไปแล้ว ร่วมพิธีสักการะพระพิฆเนศบนอาคารสำนักงาน หลังจากนั้นได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป

The art and science of negotiation for greater success

สถาบันประกันภัยไทยจัดอบรมหลักสูตรเชิงปฎิบัติการสำหรับผู้บริหารในหัวข้อ “ศาสตร์และศิลป์ของการเจรจาต่อรองอย่างเหนือชั้น : The art and science of negotiation for greater success”

สถาบันประกันภัยไทยได้จัดอบรมหลักสูตรเชิงปฎิบัติการสำหรับผู้บริหารในหัวข้อ” ศาสตร์และศิลป์ของการเจรจาต่อรองอย่างเหนือชั้น : The art and science of negotiation for greater success” ณ.โรงแรม Marriott สุขุมวิท 24

ANZIIF-THAI 2566

สถาบันประกันภัยไทยมอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANZIIF-THAI ให้กับพนักงาน บมจ.วิริยะประกันภัย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) นำโดยคุณอังคณา ชูพงษ์ ผู้จัดการอาวุโสสถาบันประกันภัยไทย ได้เข้ามอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANZIIF-THAI ให้กับพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด 51 ท่าน

สถาบันประกันภัยไทยร่วมกับบริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัดจัดอบรมหลักสูตร “Cyber Security Insurance : อุดรอยรั่วจากการโจมตี และป้องกันความเสี่ยงทางธุรกิจด้วยประกันภัยไซเบอร์”

ด้วยความเสี่ยงจากการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน ซึ่งหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบหลายๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการดำเนินธุรกิจ สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) จึงได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “Cyber Security Insurance : อุดรอยรั่วจากการโจมตี

สถาบันประกันภัยไทยเข้าสวัสดีปีใหม่บจ.ไทยพาณิชย์ โพรเทค (SCB PROTECT)

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2566 สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) นำโดยคุณวสุวัต สุวรรณ ผู้จัดการอาวุโสสถาบันประกันภัยไทย, คุณวชิระ คุ้มวงษ์ รองผู้จัดการฯ และทีมงาน เข้าสวัสดีปีใหม่ บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด

Contract Work Insurance

สถาบันประกันภัยไทยสนับสนุนจัดอบรมหลักสูตรประกันภัยงานตามสัญญา (Contract Work Insurance) ให้กับสํานักงานคปภ.

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้จัดอบรมหลักสูตรประกันภัยงานตามสัญญา (Contract Work Insurance) ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อพัฒนาบุคลากร

คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย เข้าแสดงความยินดีกับ ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ ในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัย

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) นำโดยคุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และทีมงาน เข้าแสดงความยินดีกับ ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ

สถาบันประกันภัยไทยร่วมกับกองทุนประกันชึวิตจัดอบรมให้ความรู้ ณ ไทยประกันชีวิต วันที่ 7 ตุลาคม 2566

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ร่วมกับกองทุนประกันชึวิตจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง “กองทุนประกันชีวิต” ณ ไทยประกันชีวิต สาขาอโศก เพื่อให้ตัวแทน-นายหน้าประกันภัยที่ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกองทุนประกันชีวิต

TII Strike Up Party

สถาบันประกันภัยไทยจัดกิจกรรมโยนโบว์ลิ่ง “TII Strike Up Party” กระชับความสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) นำโดย คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันฯ จัดกิจกรรม “TII Strike Up Party” เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแทนคำขอบคุณแก่ลูกค้ากลุ่มบริษัท รวมถึงพันธมิตร

สถาบันประกันภัยไทยจัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี ของการก่อตั้งบริษัทฯ

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี ของการก่อตั้งบริษัทฯ นำโดยคุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยพนักงาน และคณาจารย์ที่เกษียณอายุไปแล้ว ร่วมพิธีสักการะพระพิฆเนศบนอาคารสำนักงาน หลังจากนั้นได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป

The art and science of negotiation for greater success

สถาบันประกันภัยไทยจัดอบรมหลักสูตรเชิงปฎิบัติการสำหรับผู้บริหารในหัวข้อ “ศาสตร์และศิลป์ของการเจรจาต่อรองอย่างเหนือชั้น : The art and science of negotiation for greater success”

สถาบันประกันภัยไทยได้จัดอบรมหลักสูตรเชิงปฎิบัติการสำหรับผู้บริหารในหัวข้อ” ศาสตร์และศิลป์ของการเจรจาต่อรองอย่างเหนือชั้น : The art and science of negotiation for greater success” ณ.โรงแรม Marriott สุขุมวิท 24

ANZIIF-THAI 2566

สถาบันประกันภัยไทยมอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANZIIF-THAI ให้กับพนักงาน บมจ.วิริยะประกันภัย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) นำโดยคุณอังคณา ชูพงษ์ ผู้จัดการอาวุโสสถาบันประกันภัยไทย ได้เข้ามอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANZIIF-THAI ให้กับพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด 51 ท่าน

สถาบันประกันภัยไทยร่วมกับบริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัดจัดอบรมหลักสูตร “Cyber Security Insurance : อุดรอยรั่วจากการโจมตี และป้องกันความเสี่ยงทางธุรกิจด้วยประกันภัยไซเบอร์”

ด้วยความเสี่ยงจากการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน ซึ่งหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบหลายๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการดำเนินธุรกิจ สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) จึงได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “Cyber Security Insurance : อุดรอยรั่วจากการโจมตี