กิจกรรม

สถาบันประกันภัยไทยร่วมจัดทำหมวกนิรภัยมอบให้กับนักเรียนในโครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อยากให้เกิดความปลอดภัย ในเด็กนักเรียนจากการใช้จักยานยนต์เป็นพาหนะ ทางสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และบริษัทประกันวินาศภัย 7 บริษัทและสถาบันประกันภัยไทย

สถาบันประกันภัยไทยมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพประกันวินาศภัย (NL) รุ่นที่ 31 ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้กับพนักงาน บมจ.วิริยะประกันภัย

ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้เข้ามอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพประกันวินาศภัย (NL) รุ่นที่ 31 ประจำปี พ.ศ. 2565

คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย มอบรางวัล Hall of Fame ให้แก่ผู้ที่มีผลการเรียนได้เกรด A 5 วิชา หลักสูตรวิชาชีพประกันวินาศภัย ประจำปี 2565

สืบเนื่องจากที่ สถาบันประกันภัยไทย(ทีไอไอ) จัดกิจกรรม โครงการ Hall of Fame รางวัลเกียรติบัตรผลการเรียนยอดเยี่ยม สำหรับผู้ที่มีผลการเรียนได้เกรด A 5 วิชา

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย รุ่นที่ 31 ปี พ.ศ. 2565

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย รุ่นที่ 31 ปี พ.ศ. 2565 ทางออนไลน์อีกครั้ง

สถาบันประกันภัยไทยต้อนรับตัวแทนจาก สถาบัน The Australasian Institute of Chartered Loss Adjusters (AICLA) หารือการพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้ประเมินวินาศภัย (Loss Adjuster)

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้ให้การต้อนรับตัวแทนจาก สถาบัน The Australasian Institute of Chartered Loss Adjusters (AICLA)

คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย มอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANZIIF-THAI ประกาศนียบัตรขั้นปลาย (Senior Associate CIP)

คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) มอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANZIIF-THAI

สถาบันประกันภัยไทยจัดสอบหลักสูตรนายหน้าประกันวินาศภัยใน 3 จังหวัดภูมิภาค

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้รับการอนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ให้ดำเนินการจัดสอบหลักสูตรนายหน้าประกันชีวิต / วินาศภัย

คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย มอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANZIIF-THAI ให้แก่บุคคลากรสำนักงานคปภ.

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) มอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANZIIF-THAI ให้แก่ คุณนัฏพร กีชานนท์ บุคคลากรสำนักงานคณะกรรมการ (คปภ.)

คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย เข้ามอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANZIIF-THAI ให้กับพนักงาน บมจ. วิริยะประกันภัย

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย (ที.ไอ.ไอ.) เข้ามอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANZIIF-THAI ให้กับพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สถาบันประกันภัยไทยต้อนรับ Mr. Darren Thompson และ คุณสุรพล ทองทูลทรัพย์จากสถาบัน LIMRA LOMA ร่วมหารือแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถ และพัฒนาหลักสูตร LOMA

สถาบันประกันภัยไทย (ที.ไอ.ไอ.) ทำการต้อนรับ Mr. Darren Thompson ประธานเจ้าหน้าที่บริหารภาคพื้นเอเชียใต้ และ คุณสุรพล ทองทูลทรัพย์ กรรมการผู้จัดการจากสถาบัน LIMRA LOMA

สถาบันประกันภัยไทยร่วมจัดทำหมวกนิรภัยมอบให้กับนักเรียนในโครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อยากให้เกิดความปลอดภัย ในเด็กนักเรียนจากการใช้จักยานยนต์เป็นพาหนะ ทางสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และบริษัทประกันวินาศภัย 7 บริษัทและสถาบันประกันภัยไทย

สถาบันประกันภัยไทยมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพประกันวินาศภัย (NL) รุ่นที่ 31 ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้กับพนักงาน บมจ.วิริยะประกันภัย

ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้เข้ามอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพประกันวินาศภัย (NL) รุ่นที่ 31 ประจำปี พ.ศ. 2565

คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย มอบรางวัล Hall of Fame ให้แก่ผู้ที่มีผลการเรียนได้เกรด A 5 วิชา หลักสูตรวิชาชีพประกันวินาศภัย ประจำปี 2565

สืบเนื่องจากที่ สถาบันประกันภัยไทย(ทีไอไอ) จัดกิจกรรม โครงการ Hall of Fame รางวัลเกียรติบัตรผลการเรียนยอดเยี่ยม สำหรับผู้ที่มีผลการเรียนได้เกรด A 5 วิชา

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย รุ่นที่ 31 ปี พ.ศ. 2565

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย รุ่นที่ 31 ปี พ.ศ. 2565 ทางออนไลน์อีกครั้ง

สถาบันประกันภัยไทยต้อนรับตัวแทนจาก สถาบัน The Australasian Institute of Chartered Loss Adjusters (AICLA) หารือการพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้ประเมินวินาศภัย (Loss Adjuster)

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้ให้การต้อนรับตัวแทนจาก สถาบัน The Australasian Institute of Chartered Loss Adjusters (AICLA)

คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย มอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANZIIF-THAI ประกาศนียบัตรขั้นปลาย (Senior Associate CIP)

คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) มอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANZIIF-THAI

สถาบันประกันภัยไทยจัดสอบหลักสูตรนายหน้าประกันวินาศภัยใน 3 จังหวัดภูมิภาค

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้รับการอนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ให้ดำเนินการจัดสอบหลักสูตรนายหน้าประกันชีวิต / วินาศภัย

คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย มอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANZIIF-THAI ให้แก่บุคคลากรสำนักงานคปภ.

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) มอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANZIIF-THAI ให้แก่ คุณนัฏพร กีชานนท์ บุคคลากรสำนักงานคณะกรรมการ (คปภ.)

คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย เข้ามอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANZIIF-THAI ให้กับพนักงาน บมจ. วิริยะประกันภัย

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย (ที.ไอ.ไอ.) เข้ามอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANZIIF-THAI ให้กับพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สถาบันประกันภัยไทยต้อนรับ Mr. Darren Thompson และ คุณสุรพล ทองทูลทรัพย์จากสถาบัน LIMRA LOMA ร่วมหารือแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถ และพัฒนาหลักสูตร LOMA

สถาบันประกันภัยไทย (ที.ไอ.ไอ.) ทำการต้อนรับ Mr. Darren Thompson ประธานเจ้าหน้าที่บริหารภาคพื้นเอเชียใต้ และ คุณสุรพล ทองทูลทรัพย์ กรรมการผู้จัดการจากสถาบัน LIMRA LOMA