อย่า…..ลืมประโยชน์ 1
Knowledge

อย่า…..ลืมประโยชน์

วันเวลาพ้นผ่านจากไปรวดเร็ว ปี ฉลู… พ.ศ. 2564 กำลังจะจากไป ปี ขาล.. พ.ศ.2565 ปีใหม่ จะมาแทน เรื่องราวต่าง ๆ จะจากไปพร้อมกับวันเวลา ชีวิตผู้คนหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกาลเวลา..ช่วงเวลาที่ผ่านไป ผู้คนมากมาย พบเจอความสุขความสำเร็จตามที่มุ่งหวัง
เปิดเมือง เปิดประเทศ
Knowledge

เปิดเมือง…

(เรื่องโดย อาจารย์วิรัตน์…
Retirement Mountain
Knowledge

Retirement Mountain

(เรื่องโดย รุจิพรรณ พรรัตนพิทักษ์-AnnuityMAN) การวางแผนเกษียณเปรียบได้ดัง…
บทความความรู้ประกันภัย
Knowledge

ทักษะ 10 ข้อสำหรับมนุษย์ทองคำในปี 2025

(เรื่องโดย Dr.Katekaew)ทักษะต่างๆที่จำเป็นสำหรับบุคลากรทุกวันนี้…
จริงใจ กำลังใจ สำคัญ 2
Knowledge

จริงใจ กำลังใจ สำคัญ

(เรื่องโดย อาจารย์วิรัตน์…
ความซื่อสัตย์กับการประกันภัย
Knowledge

ความซื่อสัตย์กับการประกันภัย

(เรื่องโดย อาจารย์วิรัตน์…
การบริหารความเสี่ยงทางการเงินในวิถีชีวิต-ความปกติใหม่
Knowledge

การบริหารความเสี่ยงทางการเงินในวิถีชีวิต “ความปกติใหม่” (New Normal)

ในสถานการณ์ที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยกำลังเผชิญภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ สงครามการค้า ภัยธรรมชาติ มลพิษทางอากาศ และล่าสุดกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
เรื่องราวดีๆ ที่ต้องอ่าน 3
Knowledge

เรื่องราวดีๆ ที่ต้องอ่าน

บทบาทของการประกันชีวิตในการวางแผนทางการเงิน การประกันภัยเป็นการสงวนรักษา และเสริมสร้างความมั่นคงของลูกค้า และในฐานะที่เป็นเครื่องมือการวางแผนการเงินที่สำคัญ และทรงพลังในหลายส่วน นักวางแผนการเงินต้องเข้าใจ
การเปิดสู่ความเสี่ยง 4
Knowledge

การเปิดสู่ความเสี่ยง

การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศเป็นผลมาจากการมีอยู่และการใช้ทุนที่มีตัวตน และทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ธุรกิจจำนวนมากในระบบเป็นเจ้าของจากการสะสมมา เมื่อเศรษฐกิจขยายตัว โอกาสของงานใหม่ๆ จะถูกสร้างขึ้น หากเศรษฐกิจไม่เติบโตจะเป็นผลให้มีตำแหน่งงานไม่เพียงพอ อันจะส่งผลให้เกิดการว่างงาน
การบริหารความเสี่ยง 5
Knowledge

การบริหารความเสี่ยง

การเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ เพื่อปกป้องผู้คน และทรัพย์สินจากความเสี่ยงแท้จริง คำว่า “บริหาร” ใน “การบริการความเสี่ยง”