Retirement Mountain
Knowledge

Retirement Mountain

(เรื่องโดย รุจิพรรณ พรรัตนพิทักษ์-AnnuityMAN) การวางแผนเกษียณเปรียบได้ดัง…
บทความความรู้ประกันภัย
Knowledge

ทักษะ 10 ข้อสำหรับมนุษย์ทองคำในปี 2025

(เรื่องโดย Dr.Katekaew)ทักษะต่างๆที่จำเป็นสำหรับบุคลากรทุกวันนี้…
จริงใจ กำลังใจ สำคัญ 1
Knowledge

จริงใจ กำลังใจ สำคัญ

(เรื่องโดย อาจารย์วิรัตน์…
ความซื่อสัตย์กับการประกันภัย
Knowledge

ความซื่อสัตย์กับการประกันภัย

(เรื่องโดย อาจารย์วิรัตน์…
การบริหารความเสี่ยงทางการเงินในวิถีชีวิต-ความปกติใหม่
Knowledge

การบริหารความเสี่ยงทางการเงินในวิถีชีวิต “ความปกติใหม่” (New Normal)

ในสถานการณ์ที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยกำลังเผชิญภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ สงครามการค้า ภัยธรรมชาติ มลพิษทางอากาศ และล่าสุดกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
เรื่องราวดีๆ ที่ต้องอ่าน 2
Knowledge

เรื่องราวดีๆ ที่ต้องอ่าน

บทบาทของการประกันชีวิตในการวางแผนทางการเงิน การประกันภัยเป็นการสงวนรักษา และเสริมสร้างความมั่นคงของลูกค้า และในฐานะที่เป็นเครื่องมือการวางแผนการเงินที่สำคัญ และทรงพลังในหลายส่วน นักวางแผนการเงินต้องเข้าใจ
การเปิดสู่ความเสี่ยง 3
Knowledge

การเปิดสู่ความเสี่ยง

การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศเป็นผลมาจากการมีอยู่และการใช้ทุนที่มีตัวตน และทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ธุรกิจจำนวนมากในระบบเป็นเจ้าของจากการสะสมมา เมื่อเศรษฐกิจขยายตัว โอกาสของงานใหม่ๆ จะถูกสร้างขึ้น หากเศรษฐกิจไม่เติบโตจะเป็นผลให้มีตำแหน่งงานไม่เพียงพอ อันจะส่งผลให้เกิดการว่างงาน
การบริหารความเสี่ยง 4
Knowledge

การบริหารความเสี่ยง

การเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ เพื่อปกป้องผู้คน และทรัพย์สินจากความเสี่ยงแท้จริง คำว่า “บริหาร” ใน “การบริการความเสี่ยง”
เนื้อหาของแผนการเงินสมบูรณ์แบบ 5
Knowledge

หลักสูตรประกันวินาศภัย (NL)

INNWhy TV ทีไอไอพร้อมลุยตลาดเพื่อนบ้าน เปิด หลักสูตรประกันวินาศภัย เรียนเพียง 45 ชม.กับสถาบันประกันภัยไทย
เนื้อหาของแผนการเงินสมบูรณ์แบบ 5
Knowledge

เนื้อหาของแผนการเงินสมบูรณ์แบบ

แผนการเงิน คือกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ทางการเงินของลูกค้า แผนการเงินสมบูรณ์แบบ ควรแสดงถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเงินของลูกค้าทุกด้าน ต่างจากแผนการเงินธรรมดา ที่เจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และแม้ว่าลูกค้าอาจไม่ต้องการแผนการเงินสมบูรณ์แบบไปเสียทุกคน แต่นักวางแผนการเงินทุกคนควรต้องรู้วิธีทำแผนสมบูรณ์แบบ