นกยูงตัวหนึ่งในดินแดนนกเพนกวิน 2 7
Knowledge

หลักสูตรประกันวินาศภัย (NL)

INNWhy TV ทีไอไอพร้อมลุยตลาดเพื่อนบ้าน เปิด หลักสูตรประกันวินาศภัย เรียนเพียง 45 ชม.กับสถาบันประกันภัยไทย
เนื้อหาของแผนการเงินสมบูรณ์แบบ 1
Knowledge

เนื้อหาของแผนการเงินสมบูรณ์แบบ

แผนการเงิน คือกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ทางการเงินของลูกค้า แผนการเงินสมบูรณ์แบบ ควรแสดงถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเงินของลูกค้าทุกด้าน ต่างจากแผนการเงินธรรมดา ที่เจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และแม้ว่าลูกค้าอาจไม่ต้องการแผนการเงินสมบูรณ์แบบไปเสียทุกคน แต่นักวางแผนการเงินทุกคนควรต้องรู้วิธีทำแผนสมบูรณ์แบบ
นิยามของการวางแผนการเงิน 2
Knowledge

นิยามของการวางแผนการเงิน

แม้ว่ายังไม่มีคำนิยามที่เป็นมาตรฐานสำหรับการวางแผนการเงิน แต่เราอาจให้คำนิยามได้ดังนี้ “การจัดทำแผนการเริ่มปฏิบัติ และติดตามตรวจสอบแผนการเงินสมบูรณ์แบบ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินส่วนบุคคล” นิยามนี้เน้นย้ำความจริงที่ว่าจุดเริ่มต้นในการร่างแผนการเงินขึ้นอยู่กับเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของลูกค้า ไม่ใช่แผนสำเร็จรูปที่เตรียมเสนอสินค้า และบริการที่คิดไว้ล่วงหน้า การวางแผนการเงินยังเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องโดยเหตุที่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกค้า รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
การวางแผนการเงิน 3
Knowledge

การวางแผนการเงิน

ในสังคมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นทุกวัน ผู้บริโภคต้องแบกภาระรับผิดชอบต่อครอบครัว ต่องานอาชีพ และต่อชุมชน รวมถึงการเพิ่มคุณค่าชีวิตของตนด้วย ตลาดบริการทางการเงินก็กำลังเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยกฎหมาย และข้อบังคับใหม่ๆ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การตลาด การนำเสนอสินค้าหลากหลาย และการโฆษณาที่ขัดแย้งกันผ่านสื่อต่างๆ การตัดสินใจเรื่องการเงินอย่างถูกทาง ถูกเวลา จึงมีความสำคัญยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมาย และความมั่นคงทางการเงินส่วนบุคคล
รายงานการเงินส่วนบุคคล 4
Knowledge

รายงานการเงินส่วนบุคคล

หัวใจสำคัญของรายงานการเงิน บุคคลที่ต้องการวางแผนทางการเงิน ต้องทำรายงานการเงินของตน เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ รายงานการเงินจะเป็นฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ในการเปรียบเทียบ ตรวจสอบความก้าวหน้าของลูกค้าว่าเข้าใกล้เป้าหมายเพียงใด
How to TII หลักสูตรสำหรับการเป็นตัวแทนประกันชีวิต โดย อ.พันธุ์ทิพา อรุณสิกขะพันธุ์ 5
นกยูงตัวหนึ่งในดินแดนนกเพนกวิน 6
Knowledge

นกยูงตัวหนึ่งในดินแดนนกเพนกวิน

นิทานเรื่อง “นกยูงตัวหนึ่งในดินแดนนกเพนกวิน”
นกยูงตัวหนึ่งในดินแดนนกเพนกวิน 2 7
Knowledge

นกยูงตัวหนึ่งในดินแดนนกเพนกวิน 2

นิทานเรื่อง “นกยูงตัวหนึ่งในดินแดนนกเพนกวิน”
นกยูงตัวหนึ่งในดินแดนนกเพนกวิน 2 7
นกยูงตัวหนึ่งในดินแดนนกเพนกวิน 2 7