กิจกรรม

คณะผู้บริหารสถาบันประกันภัยไทย

คณะผู้บริหารสถาบันประกันภัยไทย ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับ 3 ผู้อำนวยการ สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย และ สมาคมประกันวินาศภัย

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) นำโดยคุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะผู้บริหารร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับ คุณพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย

Partner สถาบันประกันภัยไทย