Hot News

กิจกรรม

ANZIIF-THAI 2566

สถาบันประกันภัยไทยมอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANZIIF-THAI ให้กับพนักงาน บมจ.วิริยะประกันภัย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) นำโดยคุณอังคณา ชูพงษ์ ผู้จัดการอาวุโสสถาบันประกันภัยไทย ได้เข้ามอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANZIIF-THAI ให้กับพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด 51 ท่าน

สถาบันประกันภัยไทยร่วมกับบริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัดจัดอบรมหลักสูตร “Cyber Security Insurance : อุดรอยรั่วจากการโจมตี และป้องกันความเสี่ยงทางธุรกิจด้วยประกันภัยไซเบอร์”

ด้วยความเสี่ยงจากการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน ซึ่งหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบหลายๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการดำเนินธุรกิจ สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) จึงได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “Cyber Security Insurance : อุดรอยรั่วจากการโจมตี

สถาบันประกันภัยไทยร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย จัดอบรมหลักสูตร “Public Speaking สร้างความสำเร็จในการทำงาน ด้วยการสื่อสารระหว่างวัย”

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทยจัดอบรมหลักสูตร “Public Speaking สร้างความสำเร็จในการทำงาน ด้วยการสื่อสารระหว่างวัย” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์

สร้างความรู้สึกที่ดี ผู้ซื้อกับผู้ขาย จิตวิทยาการตอบแชท

สร้างความรู้สึกที่ดี ผู้ซื้อกับผู้ขาย จิตวิทยาการตอบแชท

สำหรับผู้ที่ขายสินค้าออนไลน์ รีบอ่านด่วน เพราะการตอบแชทเป็นเรื่องที่สำคัญมากและไม่ควรมองข้ามอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะธุรกิจประกัน และธุรกิจบริการรวมถึงสินค้าอื่นๆ เพราะนั่นถือเป็นการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ในระหว่างที่ตอบแชท

Partner สถาบันประกันภัยไทย