กิจกรรม

คณะผู้บริหารสถาบันประกันภัยไทย

คณะผู้บริหารสถาบันประกันภัยไทย ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับ 3 ผู้อำนวยการ สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย และ สมาคมประกันวินาศภัย

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) นำโดยคุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะผู้บริหารร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับ คุณพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย

เข้าสวัสดีปีใหม่ บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต

สถาบันประกันภัยไทย เข้าสวัสดีปีใหม่ บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต

คณะผู้บริหารและทีมงานสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) นำโดย คุณวสุวัต สุวรรณ ผู้จัดการอาวุโสสถาบันฯ ได้เข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่ 2567 คุณสมชัย อาภรณ์ศิริพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ และทีมผู้บริหารฝ่ายขายช่องทางตัวแทน บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

คณะผู้บริหารสถาบันประกันภัยไทย

คณะผู้บริหารสถาบันประกันภัยไทย ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับ 3 ผู้อำนวยการ สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย และ สมาคมประกันวินาศภัย

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) นำโดยคุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะผู้บริหารร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับ คุณพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย

January Effect คืออะไร

January Effect คืออะไร?

สวัสดีปีใหม่ครับทุกท่าน ปีนี้เป็นปีที่ผมนอนเล่นที่บ้านมิได้ย่างกายไปไหนเหมือนทุกปี เพราะเพื่อไว้อาลัยให้กับเศรษฐกิจที่บอบช้ำในปีที่แล้ว…และผลของมันก็คงยังมีต่อมาถึงปีนี้(2024)อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ

Partner สถาบันประกันภัยไทย