fbpx

UPCOMING PROGRAM

สิงหาคม

กันยายน 2021

ตุลาคม
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
30
31
1
2
3
4
5
Events for กันยายน

1

No Events
Events for กันยายน

2

No Events
Events for กันยายน

3

No Events
Events for กันยายน

4

No Events
Events for กันยายน

5

No Events
6
7
8
9
10
11
12
Events for กันยายน

6

No Events
Events for กันยายน

7

No Events
Events for กันยายน

8

No Events
Events for กันยายน

9

No Events
Events for กันยายน

10

No Events
Events for กันยายน

11

No Events
Events for กันยายน

12

No Events
13
14
15
16
17
18
19
Events for กันยายน

13

No Events
Events for กันยายน

14

No Events
Events for กันยายน

15

No Events
Events for กันยายน

16

No Events
Events for กันยายน

17

No Events
Events for กันยายน

18

No Events
Events for กันยายน

19

No Events
20
21
22
23
24
25
26
Events for กันยายน

20

No Events
Events for กันยายน

21

No Events
Events for กันยายน

22

No Events
Events for กันยายน

23

No Events
Events for กันยายน

24

No Events
Events for กันยายน

25

No Events
Events for กันยายน

26

No Events
27
28
29
30
1
2
3
Events for กันยายน

27

No Events
Events for กันยายน

28

No Events
Events for กันยายน

29

No Events
Events for กันยายน

30

No Events

กิจกรรม

HOME NEW 21

หลักสูตรการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) + Claims พื้นฐาน ปี 2564

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางสถาบันฯได้จัดอบรม หลักสูตรการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) + Claims พื้นฐาน บรรยายโดย อาจารย์วิรัตน์ เหลืองอร่าม ณ โรงแรม Marriott Executive Apartment Sukhumvit24

HOME NEW 22

เบื้องหลังการถ่ายภาพหมู่ หลักสูตรวิชาชีพประกันชีวิต PLI เสาร์สุดท้ายของ Module 1

วิดีโอเบื้องหลังการถ่ายภาพหมู่ หลักสูตรวิชาชีพประกันชีวิต PLI เสาร์สุดท้ายของ Module 1 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ สมาชิกกองทุนประกันชีวิต นำทีมโดย คุณจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต และทีมสมาคมประกันชีวิตไทย

UPCOMING PROGRAM

สิงหาคม

กันยายน 2021

ตุลาคม
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
30
31
1
2
3
4
5
Events for กันยายน

1

No Events
Events for กันยายน

2

No Events
Events for กันยายน

3

No Events
Events for กันยายน

4

No Events
Events for กันยายน

5

No Events
6
7
8
9
10
11
12
Events for กันยายน

6

No Events
Events for กันยายน

7

No Events
Events for กันยายน

8

No Events
Events for กันยายน

9

No Events
Events for กันยายน

10

No Events
Events for กันยายน

11

No Events
Events for กันยายน

12

No Events
13
14
15
16
17
18
19
Events for กันยายน

13

No Events
Events for กันยายน

14

No Events
Events for กันยายน

15

No Events
Events for กันยายน

16

No Events
Events for กันยายน

17

No Events
Events for กันยายน

18

No Events
Events for กันยายน

19

No Events
20
21
22
23
24
25
26
Events for กันยายน

20

No Events
Events for กันยายน

21

No Events
Events for กันยายน

22

No Events
Events for กันยายน

23

No Events
Events for กันยายน

24

No Events
Events for กันยายน

25

No Events
Events for กันยายน

26

No Events
27
28
29
30
1
2
3
Events for กันยายน

27

No Events
Events for กันยายน

28

No Events
Events for กันยายน

29

No Events
Events for กันยายน

30

No Events

เกร็ดความรู้ประกันภัย

” เราคือสถาบันการศึกษาด้านประกันภัยที่จัดอบรม เพื่อพัฒนาส่งเสริม ต่อยอดความรู้ด้านการประกันภัยตั้งแต่ หลักสูตรอบรมสำหรับผู้เริ่มต้นเป็นตัวแทน หรือนายหน้า ประกันชีวิต หรือประกันวินาศภัย ไปจนถึงหลักสูตรวิชาชีพเพื่อพัฒนาบุคคลากรในธุรกิจประกันภัยให้มีศักยภาพระดับสากล “

HOME NEW 24

ความประทับใจ ผู้เข้าอบรม

HOME NEW 25

Junee Warisa

อ.ให้ความรู้ดีมากค่ะและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างดี
HOME NEW 26

Jane Saowalak

หลักสูตรแน่นมาก ท้องเราก็แน่นเช่นกัน #อบรมนายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่ 3 #สถาบันประกันภัยไทย
HOME NEW 27

Title Data

อบรมหาความรู้เพิ่มเติม แน่นเอี๊ยดดดดดด!! เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เอาประกันภัย โดยสมาคมนายหน้าประกันภัยและสถาบันประกันภัยไทย

HOME NEW 28

Areeya Tantasuralerk

ขอขอบพระคุณ Tii Tiins ที่ทำให้ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Inter Course และเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัยและเข้าถึงเราทุกคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นบริษัทประกันภัย adjuster Broker และอื่นๆ รวมถึงลูกค้า

HOME NEW 29
กลับไป
LINE
FACEBOOK
YOUTUBE

เบอร์ติดต่อหน่วยงาน

( เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09:00 - 17:00 เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

หลักสูตรอบรม

หลักสูตร 14 ชั่วโมง

ขอรับฯตัวแทน / นายหน้าวินาศภัย

ขอรับฯตัวแทน / นายหน้าชีวิต

ขอต่อตัวแทน / นายหน้าชีวิต ครั้งที่ 1-3

ขอรับฯตัวแทน / นายหน้าวินาศภัย ครั้งที่ 1-3

ขอต่อฯ ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป

LOMA / สอบ ISTAR

หลักสูตรวิชาชีพประกันวินาศภัย NL

หลักสูตรพิเศษวิชาชีพ

ด้านอื่นๆ

บัญชีและการเงิน

โอเปอเรเตอร์