Menu

UPCOMING PROGRAM

เมษายน

พฤษภาคม 2019

มิถุนายน
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
29
30
1
2
3
4
5
Events for พฤษภาคม

1

Events for พฤษภาคม

2

Events for พฤษภาคม

3

No Events
Events for พฤษภาคม

4

Events for พฤษภาคม

5

No Events
6
7
8
9
10
11
12
Events for พฤษภาคม

6

Events for พฤษภาคม

7

Events for พฤษภาคม

8

No Events
Events for พฤษภาคม

9

No Events
Events for พฤษภาคม

10

Events for พฤษภาคม

11

No Events
Events for พฤษภาคม

12

No Events
13
14
15
16
17
18
19
Events for พฤษภาคม

13

Events for พฤษภาคม

14

No Events
Events for พฤษภาคม

15

No Events
Events for พฤษภาคม

16

Events for พฤษภาคม

17

No Events
Events for พฤษภาคม

18

No Events
Events for พฤษภาคม

19

20
21
22
23
24
25
26
Events for พฤษภาคม

20

Events for พฤษภาคม

21

No Events
Events for พฤษภาคม

22

Events for พฤษภาคม

23

No Events
Events for พฤษภาคม

24

No Events
Events for พฤษภาคม

25

Events for พฤษภาคม

26

No Events
27
28
29
30
31
1
2
Events for พฤษภาคม

27

Events for พฤษภาคม

28

Events for พฤษภาคม

29

No Events
Events for พฤษภาคม

30

No Events
Events for พฤษภาคม

31

กิจกรรม

CLMV

ทีไอไอรุกคืบสู่ CLMV

ทีไอไอรุกคืบสู่ CLMV นำทัพโดย คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย

สถาบันประกันภัยไทย 16

T.I.I. Forum #1

ภาพบรรยากาศการจัดสัมมนาในหัวข้อ Evolution HR Technology Trend

ข่าวประชาสัมพันธ์

สารจากผู้อำนวยการ

” เราคือสถาบันการศึกษาด้านประกันภัยที่จัดอบรม เพื่อพัฒนาส่งเสริม ต่อยอดความรู้ด้านการประกันภัยตั้งแต่ หลักสูตรอบรมสำหรับผู้เริ่มต้นเป็นตัวแทน หรือนายหน้า ประกันชีวิต หรือประกันวินาศภัย ไปจนถึงหลักสูตรวิชาชีพเพื่อพัฒนาบุคคลากรในธุรกิจประกันภัยให้มีศักยภาพระดับสากล “
สถาบันประกันภัยไทย 17

ความประทับใจ ผู้เข้าอบรม

สถาบันประกันภัยไทย 18

Junee Warisa

อ.ให้ความรู้ดีมากค่ะและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างดี
สถาบันประกันภัยไทย 19

Title Data

อบรมหาความรู้เพิ่มเติม แน่นเอี๊ยดดดดดด!! เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เอาประกันภัย โดยสมาคมนายหน้าประกันภัยและสถาบันประกันภัยไทย

สถาบันประกันภัยไทย 20

Jane Saowalak

หลักสูตรแน่นมาก ท้องเราก็แน่นเช่นกัน #อบรมนายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่ 3 #สถาบันประกันภัยไทย
สถาบันประกันภัยไทย 21

ต๊ะ ณัฐวัฒน์

#ความรู้จำต้องมี แต่จะดีก็ต้องทำ #อมรมต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยครั้งที่ 4 #สถาบันประกันภัยไทย
สถาบันประกันภัยไทย 22