กิจกรรม

สถาบันประกันภัยไทยร่วมกับ ANZIIF และ สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดงานสัมมนา “Shaping skills for future of work and international best practices for Electric Vehicle insurance”

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ร่วมกับ The Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance (ANZIIF) และ สมาคมวินาศภัยไทย จัดงานสัมมนา “Shaping skills for future of work and international best practices for Electric Vehicle insurance”

Motor Insurance 2023

สถาบันประกันภัยไทยจัดอบรมหลักสูตร “ประกันภัยรถยนต์และทิศทางใหม่ ในปี 2023 (Motor Insurance 2023)”

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “ประกันภัยรถยนต์และทิศทางใหม่ ในปี 2023” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อรัญ ศรีว่องไทย ในการเป็นวิทยากร

New-Health-Standard

สถาบันประกันภัยไทยจัดอบรมหลักสูตร “ก้าวต่อไปของประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่ (New Health Standard)”

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “ก้าวต่อไปของประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เรืองศักดิ์ มังคะจา

สถาบันประกันภัยไทยเข้าพบสมาคมประกันชีวิตไทยเพื่อร่วมหารือแนวทางการทำงานปี 2566

คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) และทีมงาน เข้าพบคุณพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย และทีมงาน เพื่อร่วมหารือแนวทางการทำงานปี 2566

สถาบันประกันภัยไทยกลับมาจัดอบรมหลักสูตรพิเศษวิชาชีพแบบ On-Site อีกครั้ง กับ หลักสูตรเจาะลึกการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (Industrial All Risk Insurance)

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรเจาะลึกการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ซึ่งเป็นการอบรมหลักสูตรพิเศษวิชาชีพให้กับบุคคลทั่วไปเป็นครั้งแรกในปี 2566

Business-Risk-Management-by-Property-Liability-Insurance-1145x423

สถาบันประกันภัยไทยจัดอบรมหลักสูตรพิเศษวิชาชีพ “Business Risk Management by Property & Liability Insurance”

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรพิเศษวิชาชีพ “Business Risk Management by Property & Liability Insurance” ในรูปแบบ inhouse

สถาบันประกันภัยไทย MOU กระทรวงการเงิน สปป.ลาว ร่วมพัฒนาบุคลากร

ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ และ นายบุนปอน วันนะจิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ร่วมในพิธีลงนาม MOU

สถาบันประกันภัยไทยจัดติวสอบและสอบหลักสูตรนายหน้าประกันวินาศภัย ให้กับ บจ. กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ (KGIB)

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้ดำเนินการจัดติวสอบและจัดสอบหลักสูตรนายหน้าประกันวินาศภัย โดยสถาบันฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับการติวสอบ/สอบทั้งสิ้น 43 ท่าน จากบริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (KGIB)

สถาบันประกันภัยไทยร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพบิดาของนายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) นำโดยคุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการ และทีมงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายอนันต์ วงศ์สุรพิเชษฐ์

TII Kickoff 2023

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้จัดงาน TII Trainer Seminar ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมแมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ตเมนท์ สุขุมวิท ปาร์ค กรุงเทพ ซึ่งคุณอุทัยรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันฯ

สถาบันประกันภัยไทยร่วมกับ ANZIIF และ สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดงานสัมมนา “Shaping skills for future of work and international best practices for Electric Vehicle insurance”

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ร่วมกับ The Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance (ANZIIF) และ สมาคมวินาศภัยไทย จัดงานสัมมนา “Shaping skills for future of work and international best practices for Electric Vehicle insurance”

Motor Insurance 2023

สถาบันประกันภัยไทยจัดอบรมหลักสูตร “ประกันภัยรถยนต์และทิศทางใหม่ ในปี 2023 (Motor Insurance 2023)”

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “ประกันภัยรถยนต์และทิศทางใหม่ ในปี 2023” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อรัญ ศรีว่องไทย ในการเป็นวิทยากร

New-Health-Standard

สถาบันประกันภัยไทยจัดอบรมหลักสูตร “ก้าวต่อไปของประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่ (New Health Standard)”

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “ก้าวต่อไปของประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เรืองศักดิ์ มังคะจา

สถาบันประกันภัยไทยเข้าพบสมาคมประกันชีวิตไทยเพื่อร่วมหารือแนวทางการทำงานปี 2566

คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) และทีมงาน เข้าพบคุณพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย และทีมงาน เพื่อร่วมหารือแนวทางการทำงานปี 2566

สถาบันประกันภัยไทยกลับมาจัดอบรมหลักสูตรพิเศษวิชาชีพแบบ On-Site อีกครั้ง กับ หลักสูตรเจาะลึกการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (Industrial All Risk Insurance)

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรเจาะลึกการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ซึ่งเป็นการอบรมหลักสูตรพิเศษวิชาชีพให้กับบุคคลทั่วไปเป็นครั้งแรกในปี 2566

Business-Risk-Management-by-Property-Liability-Insurance-1145x423

สถาบันประกันภัยไทยจัดอบรมหลักสูตรพิเศษวิชาชีพ “Business Risk Management by Property & Liability Insurance”

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรพิเศษวิชาชีพ “Business Risk Management by Property & Liability Insurance” ในรูปแบบ inhouse

สถาบันประกันภัยไทย MOU กระทรวงการเงิน สปป.ลาว ร่วมพัฒนาบุคลากร

ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ และ นายบุนปอน วันนะจิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ร่วมในพิธีลงนาม MOU

สถาบันประกันภัยไทยจัดติวสอบและสอบหลักสูตรนายหน้าประกันวินาศภัย ให้กับ บจ. กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ (KGIB)

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้ดำเนินการจัดติวสอบและจัดสอบหลักสูตรนายหน้าประกันวินาศภัย โดยสถาบันฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับการติวสอบ/สอบทั้งสิ้น 43 ท่าน จากบริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (KGIB)

สถาบันประกันภัยไทยร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพบิดาของนายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) นำโดยคุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการ และทีมงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายอนันต์ วงศ์สุรพิเชษฐ์

TII Kickoff 2023

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้จัดงาน TII Trainer Seminar ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมแมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ตเมนท์ สุขุมวิท ปาร์ค กรุงเทพ ซึ่งคุณอุทัยรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันฯ