News

สถาบันประกันภัยไทยเปิดรายการใหม่ ภาษาอังกฤษเพื่อการประกันภัย

สถาบันประกันภัยไทยเปิดรายการใหม่ ภาษาอังกฤษเพื่อการประกันภัย ประเดิม Howto 3 คำศัพท์ประกันภัย ที่เกี่ยวข้องกับการ “ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน”

หวั่นหลังโควิด “นายหน้า” หางเลขถูกฟ้อง! TII ชู สุขภาพ-ธุรกิจเสี่ยง รับ New Normal

คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการ สถาบันประกันภัยไทย หรือ ทีไอไอ (TII) เปิดเผยว่า หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด_19 ผ่านไป จะทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนตามไปแล้วเข้าสู่ยุคใหม่ หรือ New Normal

T.I.I. Live Talk

วันพฤหัสที่ 28 พค นี้ขอเชิญฟัง Live ครั้งแรกของทีไอไอในหัวข้อ ” Covid-19 ส่งผลกระทบกับธุรกิจประกันภัยอย่างไรบ้าง” ในฐานะนักขาย นายหน้า ตัวแทนประกัน เราควรเรียนรู้ เตรียมตัวตั้งรับกับ New Normal อย่างไร

ลุ้น ศบค.-กทม.ไฟเขียว!! TII พร้อมอบรมสอบตัวแทนนายหน้า

คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการ สถาบันประกันภัยไทย หรือ ทีไอไอ (TII) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการจัดอบรมและสมัครสอบตัวแทนนายหน้าประกันภัยออนไลน์ของทีไอไอ มีความพร้อมในการจัดการแล้ว

ปรับเพิ่ม! ความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ.-รถยนต์ภาคสมัครใจ ดีเดย์ 1 เม.ย.นี้

สำนักงาน คปภ. ร่วมมือกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยพิจารณาปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทั้งการประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2563

สถาบันประกันภัยไทยเปิดรายการใหม่ ภาษาอังกฤษเพื่อการประกันภัย

สถาบันประกันภัยไทยเปิดรายการใหม่ ภาษาอังกฤษเพื่อการประกันภัย ประเดิม Howto 3 คำศัพท์ประกันภัย ที่เกี่ยวข้องกับการ “ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน”

หวั่นหลังโควิด “นายหน้า” หางเลขถูกฟ้อง! TII ชู สุขภาพ-ธุรกิจเสี่ยง รับ New Normal

คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการ สถาบันประกันภัยไทย หรือ ทีไอไอ (TII) เปิดเผยว่า หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด_19 ผ่านไป จะทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนตามไปแล้วเข้าสู่ยุคใหม่ หรือ New Normal

T.I.I. Live Talk

วันพฤหัสที่ 28 พค นี้ขอเชิญฟัง Live ครั้งแรกของทีไอไอในหัวข้อ ” Covid-19 ส่งผลกระทบกับธุรกิจประกันภัยอย่างไรบ้าง” ในฐานะนักขาย นายหน้า ตัวแทนประกัน เราควรเรียนรู้ เตรียมตัวตั้งรับกับ New Normal อย่างไร

ลุ้น ศบค.-กทม.ไฟเขียว!! TII พร้อมอบรมสอบตัวแทนนายหน้า

คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการ สถาบันประกันภัยไทย หรือ ทีไอไอ (TII) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการจัดอบรมและสมัครสอบตัวแทนนายหน้าประกันภัยออนไลน์ของทีไอไอ มีความพร้อมในการจัดการแล้ว

ปรับเพิ่ม! ความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ.-รถยนต์ภาคสมัครใจ ดีเดย์ 1 เม.ย.นี้

สำนักงาน คปภ. ร่วมมือกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยพิจารณาปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทั้งการประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2563

กลับไป
LINE
FACEBOOK
YOUTUBE