ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Cyber Insurance Specialist จัดโดย บจ.อาร์ สแควร์

ภัยคุกคามทางไซเบอร์นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทำให้องค์กรน้อยใหญ่ต่างหวาดระแวงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง และลุกลามก่อให้เกิดผลกระทบแก่ลูกค้า ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้ความต้องการประกันภัยไซเบอร์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร G Generative A.I. for Insurance Business จัดโดย บจ.อาร์ สแควร์

เนื่องด้วยบริษัท อาร์ สแควร์ จำกัด ได้ร่วมกับ บริษัท ไอเจ็น จำกัด ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, A.I.) สำหรับธุรกิจประกันภัย

TII ปรับวิถีทำงาน“คนใน”เชิงรุก

TII ปรับวิถีทำงาน“คนใน”เชิงรุก ใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพ

TII ปรับวิถีทำงานเชิงรุก เดินหน้าใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทั้ง RPA เพื่อแก้ปัญหาระบบภายใน ให้มีความแม่นยำ ส่งข้อมูลถูกต้อง และรวดเร็ว เปลี่ยนรูปแบบการอบรมมุ่งสู่ออนไลน์ ชู “แพลตฟอร์ม” รองรับแจ้งเตือนต่ออายุอัตโนมัติ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Cyber Insurance Specialist จัดโดย บจ.อาร์ สแควร์

ภัยคุกคามทางไซเบอร์นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทำให้องค์กรน้อยใหญ่ต่างหวาดระแวงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง และลุกลามก่อให้เกิดผลกระทบแก่ลูกค้า ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้ความต้องการประกันภัยไซเบอร์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร G Generative A.I. for Insurance Business จัดโดย บจ.อาร์ สแควร์

เนื่องด้วยบริษัท อาร์ สแควร์ จำกัด ได้ร่วมกับ บริษัท ไอเจ็น จำกัด ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, A.I.) สำหรับธุรกิจประกันภัย

TII ปรับวิถีทำงาน“คนใน”เชิงรุก

TII ปรับวิถีทำงาน“คนใน”เชิงรุก ใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพ

TII ปรับวิถีทำงานเชิงรุก เดินหน้าใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทั้ง RPA เพื่อแก้ปัญหาระบบภายใน ให้มีความแม่นยำ ส่งข้อมูลถูกต้อง และรวดเร็ว เปลี่ยนรูปแบบการอบรมมุ่งสู่ออนไลน์ ชู “แพลตฟอร์ม” รองรับแจ้งเตือนต่ออายุอัตโนมัติ