ข่าวสาร

สถาบันประกันภัยไทย (ที.ไอ.ไอ.) ร่วมโครงการ Easy E-Receipt ลดหย่อนภาษีสูงสุด 50,000 บาท

สมัครสอบ/อบรมกับสถาบันประกันภัยไทย (ที.ไอ.ไอ.) สามารถนำใบกำกับภาษีอิเล็คทรอนิกส์ไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 50,000 บาท สำหรับการสอบหรืออบรมภายในวันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Cyber Insurance Specialist จัดโดย บจ.อาร์ สแควร์

ภัยคุกคามทางไซเบอร์นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทำให้องค์กรน้อยใหญ่ต่างหวาดระแวงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง และลุกลามก่อให้เกิดผลกระทบแก่ลูกค้า ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้ความต้องการประกันภัยไซเบอร์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร G Generative A.I. for Insurance Business จัดโดย บจ.อาร์ สแควร์

เนื่องด้วยบริษัท อาร์ สแควร์ จำกัด ได้ร่วมกับ บริษัท ไอเจ็น จำกัด ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, A.I.) สำหรับธุรกิจประกันภัย

สถาบันประกันภัยไทย (ที.ไอ.ไอ.) ร่วมโครงการ Easy E-Receipt ลดหย่อนภาษีสูงสุด 50,000 บาท

สมัครสอบ/อบรมกับสถาบันประกันภัยไทย (ที.ไอ.ไอ.) สามารถนำใบกำกับภาษีอิเล็คทรอนิกส์ไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 50,000 บาท สำหรับการสอบหรืออบรมภายในวันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Cyber Insurance Specialist จัดโดย บจ.อาร์ สแควร์

ภัยคุกคามทางไซเบอร์นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทำให้องค์กรน้อยใหญ่ต่างหวาดระแวงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง และลุกลามก่อให้เกิดผลกระทบแก่ลูกค้า ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้ความต้องการประกันภัยไซเบอร์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร G Generative A.I. for Insurance Business จัดโดย บจ.อาร์ สแควร์

เนื่องด้วยบริษัท อาร์ สแควร์ จำกัด ได้ร่วมกับ บริษัท ไอเจ็น จำกัด ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, A.I.) สำหรับธุรกิจประกันภัย