สถาบันประกันภัยไทย (ที.ไอ.ไอ.) ร่วมโครงการ Easy E-Receipt ลดหย่อนภาษีสูงสุด 50,000 บาท

สมัครสอบ/อบรมกับสถาบันประกันภัยไทย (ที.ไอ.ไอ.) สามารถนำใบกำกับภาษีอิเล็คทรอนิกส์ไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 50,000 บาท สำหรับการสอบหรืออบรมภายในวันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เงื่อนไขโครงการ

  • ซื้อสินค้าและบริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
  • มีหลักฐานใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax Invoice) หรือ ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Receipt)
  • สำหรับใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ปีภาษี 2567)
  • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 50,000 บาท
  • รายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขบริการที่เข้าร่วม

  • การซื้อบริการสอบ/อบรมที่มีวันที่บนใบเสร็จรับเงินตามระยะเวลาโครงการที่กำหนด วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
  • รอบสอบ/รอบอบรมระหว่าง วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

ขั้นตอนการรับใบกำกับภาษี

  • ทุกการชำระเงินจะได้รับใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีในรูปแบบ E-Receipt & E-Tax ส่งให้ทางอีเมลภายใน 1-2 วันทำการหลังชำระเงิน
  • กรณีมีการเลือกหัก ณ ที่จ่าย 3% จะส่งให้ภายใน 1-2 วันทำการหลังได้รับเอกสารหัก ณ ที่จ่าย

แบ่งปันบทความนี้