อบรมขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย (E-Learning)

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรอบรมรูปแบบ E-learning

 • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าชีวิตและวินาศภัย
 • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่จะขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย ครั้งที่ 1-3

**กรุณาตรวจสอบหลักสูตรที่ท่านต้องอบรมกับทางสำนักงานคปภ. หากท่านลงทะเบียนผิดหลักสูตรหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการสมัครอบรม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการให้บริการและการคืนค่าอบรม**

จุดเด่น

 • สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา
 • จัดสรรเวลาเรียนเองได้ เพียงเรียนให้ครบชั่วโมงที่กำหนด ภายใน 7 วัน (ตามรอบที่เลือก)
  • ขอรับฯ 10 ชั่วโมง
  • ขอต่อฯ 10 ชั่วโมง
 • วันที่เริ่มอบรมจะเริ่มหลัง 12.00 น. ถึง วันสิ้นสุดอบรม เวลา 23.59น.
 • ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์หลังสมัครก่อนถึงวันที่สามารถไปออกใบอนุญาตที่คปภ.

ช่องทางที่ใช้อบรม

 • ผู้เข้าอบรมจะได้รับ Link(ลิ้งก์) Username และ Password รวมถึงขั้นตอนการเข้าอบรม จาก SkillLaneCPD ทางอีเมล ในวันแรกของการอบรม เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป (หากเคยเข้าอบรมกับ SkillLaneCPD มาแล้ว โปรดเข้าสู่ระบบด้วย บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเดิม)
 • อบรมผ่าน Web Browser(เว็บไซต์) โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าอบรมจำเป็นต้องมีกล้อง

เงื่อนไขการเลื่อนรอบการอบรม :

 • สามารถเลื่อนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และ ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเริ่มอบรม 3 วันทำการ (ภายในวันศุกร์สุดท้ายก่อนถึงวันเริ่มอบรม ก่อนเวลา 15:00 น.) กรณีที่สามารถเลื่อนอบรมได้ เช่น เข้ารับการผ่าตัด เดินทางไปต่างประเทศตลอดช่วงเวลาการอบรม เป็นต้น พร้อมแสดงหลักฐาน

เงื่อนไขการยกเลิกการอบรมหลังวันที่ปิดรับสมัคร :

 1. คืนค่าธรรมเนียมการอบรม กรณีผู้อบรมแจ้งยกเลิกล่วงหน้าก่อนวันเริ่มอบรม 3 วันทำการ (ภายในวันศุกร์สุดท้ายก่อนถึงวันเริ่มอบรม ก่อนเวลา 15:00 น.)
 2. สงวนสิทธิ์การยกเลิกและไม่คืนค่าธรรมเนียมการอบรม กรณีผู้อบรมแจ้งยกเลิกการอบรม ในวันศุกร์สุดท้ายก่อนถึงวันเริ่มอบรม ภายหลังเวลา 15:00 น. เป็นต้นไป ทุกกรณี

คอร์สออนไลน์นี้เป็นหลักสูตรอบรมเพื่อขอรับและขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย
จัดทำโดย ที.ไอ.ไอ. (สถาบันประกันภัยไทย) ร่วมกับ บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด (SkillLane)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อปัญหาระบบ