ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Cyber Insurance Specialist จัดโดย บจ.อาร์ สแควร์

ภัยคุกคามทางไซเบอร์นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทำให้องค์กรน้อยใหญ่ต่างหวาดระแวงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง และลุกลามก่อให้เกิดผลกระทบแก่ลูกค้า ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้ความต้องการประกันภัยไซเบอร์ปรับเพิ่มสูงขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาทั้งในต่างประเทศรวมถึงประเทศไทย บริษัทประกันภัยหลายแห่งหันจึงได้หันมาให้ความสนใจกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยไซเบอร์เพื่อมารองรับกับความต้องการที่จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีกในอนาคตอันใกล้ บริษัท อาร์สแควร์ จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้พื้นฐานรองรับกับความต้องการในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยไซเบอร์ในประเทศไทยขึ้น หลักสูตรนี้ดำเนินการสอนโดย ดร.นิพนธ์ นาชิน CEO ของบริษัท Alphasec ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Cyber Security มาไม่น้อยกว่า 20 ปี และคุณธีรยา พงษ์พูน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรกิจลูกค้า บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) ผู้มีประสบการณ์ด้านการประกันภัยไซเบอร์มาไม่ต่ำกว่า 20 ปี หลักสูตรดังกล่าวนี้มีกำหนดที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 28 กันยายน 2566 ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท สนใจสอบถามรายละเอียด/ลงทะเบียนได้ที่ Line: https://lin.ee/Tcxf9Np

แบ่งปันบทความนี้