กิจกรรม

คณะผู้บริหารสถาบันประกันภัยไทย

คณะผู้บริหารสถาบันประกันภัยไทย ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับ 3 ผู้อำนวยการ สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย และ สมาคมประกันวินาศภัย

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) นำโดยคุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะผู้บริหารร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับ คุณพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย

เข้าสวัสดีปีใหม่ บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต

สถาบันประกันภัยไทย เข้าสวัสดีปีใหม่ บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต

คณะผู้บริหารและทีมงานสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) นำโดย คุณวสุวัต สุวรรณ ผู้จัดการอาวุโสสถาบันฯ ได้เข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่ 2567 คุณสมชัย อาภรณ์ศิริพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ และทีมผู้บริหารฝ่ายขายช่องทางตัวแทน บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เข้าสวัสดีปีใหม่ ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ

คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย เข้าสวัสดีปีใหม่ ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้เข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่ 2567 ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คุณชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการสำนักงานคปภ.

คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการสำนักงานคปภ.

คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้เข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่ 2567 คุณชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

อุตสาหกรรมประกันภัย 2567

สถาบันประกันภัยไทย ได้รับเกียรติจาก สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย นำโดยคุณจิตวุฒิ ศศิบุตร นายกสมาคมฯ เข้าหารือการทำงานร่วมกันในการพัฒนาความรู้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมประกันภัย 2567

คณะผู้บริหารสถาบันประกันภัยไทย

คณะผู้บริหารสถาบันประกันภัยไทย ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับ 3 ผู้อำนวยการ สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย และ สมาคมประกันวินาศภัย

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) นำโดยคุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะผู้บริหารร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับ คุณพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย

เข้าสวัสดีปีใหม่ บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต

สถาบันประกันภัยไทย เข้าสวัสดีปีใหม่ บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต

คณะผู้บริหารและทีมงานสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) นำโดย คุณวสุวัต สุวรรณ ผู้จัดการอาวุโสสถาบันฯ ได้เข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่ 2567 คุณสมชัย อาภรณ์ศิริพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ และทีมผู้บริหารฝ่ายขายช่องทางตัวแทน บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เข้าสวัสดีปีใหม่ ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ

คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย เข้าสวัสดีปีใหม่ ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้เข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่ 2567 ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คุณชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการสำนักงานคปภ.

คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการสำนักงานคปภ.

คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้เข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่ 2567 คุณชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

อุตสาหกรรมประกันภัย 2567

สถาบันประกันภัยไทย ได้รับเกียรติจาก สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย นำโดยคุณจิตวุฒิ ศศิบุตร นายกสมาคมฯ เข้าหารือการทำงานร่วมกันในการพัฒนาความรู้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมประกันภัย 2567