นกยูงตัวหนึ่งในดินแดนนกเพนกวิน 2 1
Knowledge

นกยูงตัวหนึ่งในดินแดนนกเพนกวิน 2

นิทานเรื่อง “นกยูงตัวหนึ่งในดินแดนนกเพนกวิน”
นกยูงตัวหนึ่งในดินแดนนกเพนกวิน 2
Knowledge

นกยูงตัวหนึ่งในดินแดนนกเพนกวิน

นิทานเรื่อง “นกยูงตัวหนึ่งในดินแดนนกเพนกวิน”
How to TII หลักสูตรสำหรับการเป็นตัวแทนประกันชีวิต โดย อ.พันธุ์ทิพา อรุณสิกขะพันธุ์ 3
รถยนต์หาย…ใครจะต้องรับผิดชอบ ตอน 3 5
รถยนต์หาย…ใครจะต้องรับผิดชอบ ตอน 3 5
รถยนต์หาย…ใครจะต้องรับผิดชอบ ตอน 3 5
INNWhy? ถ้ารถ 22 ล้อมีพ.ร.บ.และเป็นฝ่ายประมาทเคลมอย่างไร (Ep.3) 4
Knowledge

INNWhy? ถ้ารถ 22 ล้อมีพ.ร.บ.และเป็นฝ่ายประมาทเคลมอย่างไร (Ep.3)

INNWhy? ถ้ารถ 22 ล้อมีพ.ร.บ.และเป็นฝ่ายประมาทเคลมอย่างไร…
รถยนต์หาย…ใครจะต้องรับผิดชอบ ตอน 3 5
Knowledge

หน้าที่ป้องกันทรัพย์ / ค่าป้องกันความเสียหาย

ข้อสัญญานี้ เป็นข้อสัญญาของ Marine Insurance และมีบัญญัติผลบังคับไว้ใน มาตรา 78 ของ UK Marine Insurance Act 1906 ในเรื่องนี้ ตาม Wordings และตาม กฎหมายดังกล่าวข้างต้นบัญญัติว่า "Expenses incurred for the purpose of AVERTING Or DIMINISHING any loss......"
รถยนต์หาย…ใครจะต้องรับผิดชอบ ตอน 3 5
Knowledge

หน้าที่ป้องกันทรัพย์ / ค่าป้องกันความเสียหายตอน 2

ข้อสัญญานี้ เป็นข้อสัญญาของ Marine Insurance และมีบัญญัติผลบังคับไว้ใน มาตรา 78 ของ UK Marine Insurance Act 1906 ในเรื่องนี้ ตาม Wordings และตาม กฎหมายดังกล่าวข้างต้นบัญญัติว่า "Expenses incurred for the purpose of AVERTING Or DIMINISHING any loss......"
รถยนต์หาย…ใครจะต้องรับผิดชอบ ตอน 3 5
Knowledge

รถยนต์หาย…ใครจะต้องรับผิดชอบ ตอน 3

ในทางปฏิบัติ จะเห็นว่า ตามสถานที่ต่างๆ ที่เราเข้าไปจอดรถยนต์ เมื่อรถยนต์หาย เขามักอ้างว่า สถานที่ที่ให้จอดรถยนต์นั้น เขามีไว้เพื่อ 1. เป็นการอำนายความสะดวกให้ผู้มาใช้บริการเท่านั้น 2. บัตรจอดรถที่จ่ายให้ ก็เป็นเพียง การช่วยรักษาความปลอดภัย