จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวิต 7
INNWhy? ถ้ารถ 22 ล้อมีพ.ร.บ.และเป็นฝ่ายประมาทเคลมอย่างไร (Ep.3) 1
Knowledge

INNWhy? ถ้ารถ 22 ล้อมีพ.ร.บ.และเป็นฝ่ายประมาทเคลมอย่างไร (Ep.3)

INNWhy? ถ้ารถ 22 ล้อมีพ.ร.บ.และเป็นฝ่ายประมาทเคลมอย่างไร…
INNWhy? Howto กรณี รถ 2 คันมีประกันภัย "ภาคบังคับ-ภาคสมัครใจ" 2
Knowledge

INNWhy? Howto กรณี รถ 2 คันมีประกันภัย "ภาคบังคับ-ภาคสมัครใจ"

ครบถ้วนแล้วเกิดเหตุชนกัน...ทางผู้เสียหาย…
จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวิต 7
Knowledge

หน้าที่ป้องกันทรัพย์ / ค่าป้องกันความเสียหายตอน 2

ข้อสัญญานี้ เป็นข้อสัญญาของ Marine Insurance และมีบัญญัติผลบังคับไว้ใน มาตรา 78 ของ UK Marine Insurance Act 1906 ในเรื่องนี้ ตาม Wordings และตาม กฎหมายดังกล่าวข้างต้นบัญญัติว่า "Expenses incurred for the purpose of AVERTING Or DIMINISHING any loss......"
จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวิต 7
Knowledge

หน้าที่ป้องกันทรัพย์ / ค่าป้องกันความเสียหาย

ข้อสัญญานี้ เป็นข้อสัญญาของ Marine Insurance และมีบัญญัติผลบังคับไว้ใน มาตรา 78 ของ UK Marine Insurance Act 1906 ในเรื่องนี้ ตาม Wordings และตาม กฎหมายดังกล่าวข้างต้นบัญญัติว่า "Expenses incurred for the purpose of AVERTING Or DIMINISHING any loss......"
รถยนต์หาย…ใครจะต้องรับผิดชอบ ตอน 3 3
Knowledge

รถยนต์หาย…ใครจะต้องรับผิดชอบ ตอน 3

ในทางปฏิบัติ จะเห็นว่า ตามสถานที่ต่างๆ ที่เราเข้าไปจอดรถยนต์ เมื่อรถยนต์หาย เขามักอ้างว่า สถานที่ที่ให้จอดรถยนต์นั้น เขามีไว้เพื่อ 1. เป็นการอำนายความสะดวกให้ผู้มาใช้บริการเท่านั้น 2. บัตรจอดรถที่จ่ายให้ ก็เป็นเพียง การช่วยรักษาความปลอดภัย
รถยนต์หาย…ใครจะต้องรับผิดชอบ ตอน 2 4
Knowledge

รถยนต์หาย…ใครจะต้องรับผิดชอบ ตอน 2

คำพิพากษาฎีกาที่ 286/2525 เช่าสถานที่สถานีบริการน้ำมันจอดรถ โดยนำรถเข้าไปจอดเองแล้วนำกุญแจรถกลับไปด้วย ต้องดูแลรับผิดชอบรถเองโดยจำเลยจะไม่เข้ายุ่งเกี่ยวกับการจอดรถ ทั้งยังมีข้อตกลงกันว่าให้เช่าเฉพาะที่จอดรถไม่รับผิดชอบในการที่รถสูญหาย
รถยนต์หาย…ใครจะต้องรับผิดชอบ ตอน 1 5
Knowledge

รถยนต์หาย…ใครจะต้องรับผิดชอบ ตอน 1

รถยนต์หาย…ใครจะต้องรับผิดชอบ โดย นายไกรลาภ เนียวกุล ปัญหาในเรื่องการสูญหายของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ตามลานจอดรถยนต์หรืออาคารจอดรถยนต์ของสถานที่หรือสถานประกอบการต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
สรุปคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ 6
Knowledge

สรุปคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 15139/2551 โจทก์บรรยายฟ้องโดยตั้งสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาของโจทก์ว่า โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันที่ บ. ขับและถูกจำเลยกระทำละเมิด โดยโจทก์ได้จ่ายค่าซ่อมรถยนต์ไปเป็นเงิน 41,526.97 บาท พร้อมดอกเบี้ย
จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวิต 7
Knowledge

จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวิต

จรรยาบรรณ ข้อที่ 1 มีความซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ จรรยาบรรณ ข้อที่ 2 ให้บริการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ และชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย จรรยาบรรณ ข้อที่ 3 รักษาความลักอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัย และของบริษัทต่อบุคคลภายนอก จรรยาบรรณ ข้อที่ 4 เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อการพิจารณารับประกัน หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์