admin

เข้าสวัสดีปีใหม่ บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต

สถาบันประกันภัยไทย เข้าสวัสดีปีใหม่ บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต

คณะผู้บริหารและทีมงานสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) นำโดย คุณวสุวัต สุวรรณ ผู้จัดการอาวุโสสถาบันฯ ได้เข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่ 2567 คุณสมชัย อาภรณ์ศิริพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ และทีมผู้บริหารฝ่ายขายช่องทางตัวแทน บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เข้าสวัสดีปีใหม่ ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ

คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย เข้าสวัสดีปีใหม่ ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้เข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่ 2567 ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คุณชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการสำนักงานคปภ.

คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการสำนักงานคปภ.

คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้เข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่ 2567 คุณชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

January Effect คืออะไร

January Effect คืออะไร?

สวัสดีปีใหม่ครับทุกท่าน ปีนี้เป็นปีที่ผมนอนเล่นที่บ้านมิได้ย่างกายไปไหนเหมือนทุกปี เพราะเพื่อไว้อาลัยให้กับเศรษฐกิจที่บอบช้ำในปีที่แล้ว…และผลของมันก็คงยังมีต่อมาถึงปีนี้(2024)อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ

อุตสาหกรรมประกันภัย 2567

สถาบันประกันภัยไทย ได้รับเกียรติจาก สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย นำโดยคุณจิตวุฒิ ศศิบุตร นายกสมาคมฯ เข้าหารือการทำงานร่วมกันในการพัฒนาความรู้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมประกันภัย 2567

เข้าสวัสดีปีใหม่ บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต

สถาบันประกันภัยไทย เข้าสวัสดีปีใหม่ บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต

คณะผู้บริหารและทีมงานสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) นำโดย คุณวสุวัต สุวรรณ ผู้จัดการอาวุโสสถาบันฯ ได้เข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่ 2567 คุณสมชัย อาภรณ์ศิริพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ และทีมผู้บริหารฝ่ายขายช่องทางตัวแทน บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เข้าสวัสดีปีใหม่ ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ

คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย เข้าสวัสดีปีใหม่ ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้เข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่ 2567 ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คุณชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการสำนักงานคปภ.

คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการสำนักงานคปภ.

คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้เข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่ 2567 คุณชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

January Effect คืออะไร

January Effect คืออะไร?

สวัสดีปีใหม่ครับทุกท่าน ปีนี้เป็นปีที่ผมนอนเล่นที่บ้านมิได้ย่างกายไปไหนเหมือนทุกปี เพราะเพื่อไว้อาลัยให้กับเศรษฐกิจที่บอบช้ำในปีที่แล้ว…และผลของมันก็คงยังมีต่อมาถึงปีนี้(2024)อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ

อุตสาหกรรมประกันภัย 2567

สถาบันประกันภัยไทย ได้รับเกียรติจาก สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย นำโดยคุณจิตวุฒิ ศศิบุตร นายกสมาคมฯ เข้าหารือการทำงานร่วมกันในการพัฒนาความรู้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมประกันภัย 2567