Entries by tiins.com

สถาบันประกันภัยไทยเปิดรายการใหม่ ภาษาอังกฤษเพื่อการประกันภัย

สถาบันประกันภัยไทยหรือทีไอไอ นำเสนอรายการ “English for Insurance Hit for Goal สู่เป้าหมายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับการประกันภัย” โดย อาจารย์ทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย หรือ ทีไอไอ   กล่าวว่า ทาง ทีไอไอ ได้เปิดรายการใหม่เกี่ยวกับการให้ความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการประกันภัยภายใต้ชื่อ รายการ “English for Insurance Hit for Goal สู่เป้าหมายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับการประกันภัย   โดยภาษาอังกฤษเพื่อการประกันภัยนี้มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้และพบบ่อยในการประกันภัยและควรรู้มากมาย 

สำหรับการนำเสนอคำศัพท์ในรายการครั้งแรกนี้ ทางทีไอไอ ได้นำคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  มาให้ความรู้กัน  โดยคำว่า การ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หากดูเผิน ๆ จะมีความคล้ายกัน แต่หากว่าได้เรียนรู้อย่างแท้จริงในเรื่องของการนำมาใช้งานจะพบว่ามีความแตกต่างโดยสิ้นเชิง ดังนี้

สถาบันประกันภัยไทยเปิดรายการใหม่ ภาษาอังกฤษเพื่อการประกันภัย 3

Pay เป็น คำกริยา แปลว่า ชดใช้ หากเป็นคำนามเราจะใช้คำว่า Payment
คำว่า Pay จะนิยมใช้กับการประกันภัยในกรณีที่ บริษัทประกันภัย ตกลงจะชดใช้ความเสียหายเท่ากับจำนวนเงินที่ท่านได้จ่ายไปจริง 
คำว่า Pay  หรือ  Payment จะพบมากในการ ประกันภัยสุขภาพ หรือ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เช่น ท่านบาดเจ็บจำเป็นต้องเข้ารักษาพยาบาล จำนวนเงินที่ท่านได้จ่ายไปจริง บริษัทประกันภัยก็จะชดใช้คืนให้ครบเต็มจำนวนเงิน อันนี้คือนิยามของคำว่า Pay  หรือ  Payment

สถาบันประกันภัยไทยเปิดรายการใหม่ ภาษาอังกฤษเพื่อการประกันภัย 4

คำศัพท์คำที่ 2 Indemnify
Indemnify เป็น คำกริยา หากเป็น คำนาม เราใช้คำว่า Indemnity   2 คำนี้เป็นคำที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้เพิ่มขึ้นอีกนิดนึง เนื่องจากว่า คำว่า   Indemnify หรือ Indemnity นั้น  เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น บริษัทประกันภัย จะนำค่าเสื่อมราคามาหักออกทุกๆครั้งไป

ซึ่งหมายความว่า ท่านจะไม่มีโอกาสได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เต็มจำนวนเงิน เพราะฉะนั้น ในสัญญาประกันภัยส่วนใหญ่ของบ้านเราจะนิยมใช้คำว่า The Company wealth Indemnify นั่นหมายความว่า บริษัทประกันภัยจะนำค่าเสื่อมราคาหักออกจากจำนวนเงินที่ท่านควรจะได้รับทุกๆครั้งไป

เช่น  ท่านประกันภัยโทรทัศน์ 1 เครื่อง ในมูลค่า 10,000 บาท  ปรากฏว่า โทรทัศน์เครื่องนั้นได้รับความเสียหายจากอัคคีภัย ท่านก็มีความประสงค์รับการชดใช้ความเสียหายเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท เพื่อไปซื้อโทรทัศน์เครื่องใหม่ แต่ในทางปฎิบัติ บริษัทประกันภัยไม่ตอบสนองท่านในลักษณะนี้อย่างแน่นอน

เนื่องจากว่าใน ทฤษฎีประกันภัยนั้น  บริษัทประกันภัย มีความจำเป็นต้องนำ ค่าเสื่อมราคา หรือ Depreciation นำมาหักออกจากจำนวนเงินที่จะชดใช้ทุก ๆ ครั้งไป  จำนวนเงินที่จะต้องหักออกนั้นจะแปรผันตามระยะเวลาการใช้งาน

เนื่องจากว่าใน ทฤษฎีประกันภัยนั้น  บริษัทประกันภัย มีความจำเป็นต้องนำ ค่าเสื่อมราคา หรือ Depreciation นำมาหักออกจากจำนวนเงินที่จะชดใช้ทุก ๆ ครั้งไป  จำนวนเงินที่จะต้องหักออกนั้นจะแปรผันตามระยะเวลาการใช้งาน

ถ้าโทรทัศน์ใช้งานมาแล้ว 10 ปี บริษัทประกันภัย ก็จะนำ ค่าเสื่อมราคาปีละประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์มาหักออก  นั่นหมายความว่าจำนวนเงินสุดท้ายที่ท่านจะได้รับ ไม่ใช่ 10,000 บาท แต่จะเป็น 10,000 บาทหักด้วยค่าเสื่อมราคาปีละ 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 10 ปี เท่ากับว่าผู้เอาประกันภัยจะได้รับชดใช้ 10,000 บาทหักออกด้วย 50 เปอร์เซ็นต์ นั่นคือจำนวนเงิน 5,000 บาท และนี่คือ เงื่อนไขภายใต้กรมธรรม์ที่ใช้คำว่า Indemnity หรือ Indemnify 

 

สถาบันประกันภัยไทยเปิดรายการใหม่ ภาษาอังกฤษเพื่อการประกันภัย 5

คำศัพท์ตัวที่ 3 ที่นิยมใช้กันในวงการประกันภัย ถ้าเป็น คำนาม เราจะเรียกว่า Reimbursement ถ้าเป็นคำกริยาเราจะใช้คำว่า  Reimburse  (รีเบิร์ส) ต้องใช้คำระมัดระวังเพิ่มขึ้นอีกนิดนึง เนื่องจากว่าในความหมายของประกันภัยนั้น หาก บริษัทประกันภัยตกลง ว่า The Company will be Reimburse นั่นหมายความว่า เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น บริษัทประกันภัย จะให้ท่าน สำรองจำนวนเงินค่าเสียหายออกไปก่อน จากนั้นบริษัทประกันภัยจึงจะนำเงินจำนวนดังกล่าวคืนให้ท่านในภายหลัง

เพราะฉะนั้นท่านจึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยของท่านว่า อยู่ภายใต้เงื่อนไขอะไร  มิฉะนั้นแล้วท่านอาจมีความเข้าใจผิดหรือว่าไม่แน่ใจในธุรกิจประกันภัย ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้

T.i.i Live Talk การปรับตัวเชิงรุกสู่ New Normal สำหรับคนกลางประกันภัย

T.i.i Live Talk การปรับตัวเชิงรุกสู่ New Normal สำหรับคนกลางประกันภัย 9

Talk โดย อาจารย์ ดนัย ถาวร อาจารย์ผู้คร่ำหวอดในแวดวงประกันภัยกว่าสามสิบปี
พร้อมรับสไลด์ฟรีจาก อาจาร์ ดนัยหลังจบ live ด้วยนะคะ 

พบกันวันพฤหัสนี้ เวลา 12:30 นะคะ ในช่องเพจทีไอไอ 

คลิกดู live

หวั่นหลังโควิด “นายหน้า” หางเลขถูกฟ้อง! TII ชู สุขภาพ-ธุรกิจเสี่ยง รับ New Normal

คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการ สถาบันประกันภัยไทย หรือ ทีไอไอ (TII) เปิดเผยว่า หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด_19 ผ่านไป จะทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนตามไปแล้วเข้าสู่ยุคใหม่ หรือ New Normal จนทำให้บริษัทประกันภัยมีการปรับตัวและอาจพิจารณาถึงการจัดส่งเจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน นายหน้าประกันภัย เข้าอบรมหรือสอบในสถานที่ที่ต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่มากเหมือนในอดีตที่ผ่านมา จึงเป็นความท้าทายของทีไอไอที่จะยังคงสามารถสร้างความต้องการในการเรียนรู้งานด้านประกันภัยให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องกับคนในอุตสาหกรรม

“หลายบริษัทเริ่มมองในจุดที่ว่า ไม่จำเป็นต้องให้คนมารวมตัวกันมากๆ ในห้องเรียน ขณะเดียวกันมีสิ่งที่น่าเป็นห่วง เป็นความท้าทายของทีไอไอ ก็คือ พฤติกรรมผู้บริโภคที่มาหลากหลายรูปแบบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ แต่ในมุมมองส่วนตัวที่มองเห็นในภาพรวมๆ ส่วนใหญ่ความสำคัญยังอยู่ที่เรื่องของ Entertainment มากกว่า Education

ดังนั้น การวัดความสำเร็จในอนาคตของ E-Learning จะยังวัดไม่ได้ต้องใช้เวลา แม้ทีไอไอจะมีคอนเท้นท์ที่ดีสามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งในเวลานี้”

คุณทัตเทพกล่าวต่อว่า จากความท้าทายของทีไอไอ ทำให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดรับปรับเข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคยุค New Normal ขึ้น เรื่องแรก เป็นความเสี่ยงเรื่องสุขภาพหลังเกิด New Normal เพราะถือเป็น Personalize หรือกรมธรรม์ประกันส่วนบุคคล ต่อมาคือ ความเสี่ยงเรื่อง Commercialize หรือพาณิชกรรมธุรกิจ คนจะมีความกังวลเรื่องประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก แล้วกรมธรรม์ BI บีไอ (Business Interruption) คุ้มครองหรือไม่ หรือ การประกันสินเชื่อทางการค้า (Trade Credit) ที่เกิดจากการล้มละลาย โดยที่ผ่านมาการล้มละลายจะมีกรมธรรม์ฉบับเดียวที่ให้ความคุ้มครองคือ เรื่องของ Trade Credit ซึ่งมองว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้มากจากวิกฤตครั้งนี้ เพราะลูกค้าก็จะมีความตระหนักถึงความเสี่ยงเพิ่มขึ้น รวมถึงธุรกิจ SMEs ที่จะเริ่มหันมาตระหนักถึงความเสี่ยงต่างๆ ในธุรกิจเพิ่มมากขึ้นด้วย

อย่างกรณี ส่งออกอาจมีการฟ้องร้องตามมาได้ เช่นส่งออกสินค้าแล้วเก็บเงินไม่ได้ เป็นต้น ปัญหาตอนนี้คือ SMEs ไม่รู้ว่า ความเสี่ยง (Risk) คืออะไร แต่ที่ผ่านมา SMEs อาจคิดว่าไม่ถูกฟ้องคือทำให้ไม่ใช่ความเสี่ยง ซึ่งไม่ใช่ แต่ความเสี่ยงคือ โอกาสที่เกิดความเสียหาย เพียงแต่ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่ถูกฟ้องมากกว่า และที่ผ่านมาบ้านเรานำเสนอที่เป็นผลิตภัณฑ์แพคเกจ แต่ยังไม่ได้มีการพูดคุยหารือกันว่า ทำไมจะต้องจัดการความเสี่ยงตัวนี้

ดังนั้นบริษัทประกันภัยและนายหน้าประกันภัยยุคใหม่ ก็ต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมด้วยความรู้ความเข้าการประกันภัยระดับสูงขึ้น เพื่อสามารถให้การบริการคำแนะนำลูกค้าจนความเข้าใจในเรื่องของการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ทั้งส่วนบุคคลและธุรกิจได้มากขึ้นตามไปด้วย โดยคุณทัตเทพ กล่าวขยายความเข้าใจเพิ่มเติมว่า

“สิ่งที่ผมกังวลที่สุดหลังโควิดผ่านไปคือ การเกิดการฟ้องร้องขึ้นในเรื่องของการจ่ายเคลม ถ้าธุรกิจหยุดชะงัก และถ้าประกันภัยไม่จ่าย ผู้บริโภคก็จะฟ้องร้องขึ้น และถ้าซื้อผ่านนายหน้า ผู้บริโภคก็จะฟ้องนายหน้าด้วยเช่นกัน ว่าทำไมนายหน้าไม่ให้ความรู้ ไม่อธิบายตอนที่ซื้อ อันนี้ไม่เกี่ยวกับความคุ้มครองหรือไม่คุ้มครองนะครับ”

T.I.I. Live Talk

วันพฤหัสที่ 28 พค นี้ขอเชิญฟัง Live ครั้งแรกของทีไอไอในหัวข้อ ” Covid-19 ส่งผลกระทบกับธุรกิจประกันภัยอย่างไรบ้าง” ในฐานะนักขาย นายหน้า ตัวแทนประกัน เราควรเรียนรู้ เตรียมตัวตั้งรับกับ New Normal อย่างไร

Talk โดย อจ ดนัย ถาวร อาจารย์ผู้คร่ำหวอดในแวดวงประกันภัยกว่าสามสิบปี ร่วมกับ อจ.จิน หรือ อจ ปัญญวิณิชา ชนะรัชชรักษ์.. ทั้งสองท่านมีข้อมูล รายละเอียดที่จะมาแชร์ให้ท่านผู้ฟังได้ทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่ออาชีพในแวดวงประกันภัย และวิธีการรับมือ ปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ใหม่ๆค่ะ

ลุ้น ศบค.-กทม.ไฟเขียว!! TII พร้อมอบรมสอบตัวแทนนายหน้า

คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการ สถาบันประกันภัยไทย หรือ ทีไอไอ (TII) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการจัดอบรมและสมัครสอบตัวแทนนายหน้าประกันภัยออนไลน์ของทีไอไอ มีความพร้อมในการจัดการแล้ว รอเพียงประกาศจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. อย่างเป็นทางการ และข้อกำหนดขอบเขตการจัดอบรมจากกรุงเทพมหานคร (กทม.)

เพื่อที่เราจะจัดรอบเวลาและรายละเอียดที่ชัดเจน ในการเปิดรับสมัครอบรมตัวแทน นายหน้าประกันภัยได้ แต่ทางทีไอไอก็เตรียมพร้อมอยู่ ซึ่งการเปิดอบรมของทีไอไอจะมี 2 แบบคือ 1.อบรมแบบคลาสรูม ทีไอไอพร้อม 100% และ 2.อบรมแบบ E-Learning ทีไอไอจะก้าวข้ามแบบคอมเมอร์เชียล คลาสรูม  ซึ่งตามหลักสูตร สำนักงาน คปภ.แล้ว ต้องมีการยืนยันตัวตน และเมื่อยืนยันตัวตนผ่านแล้ว ต้องนั่งอบรมให้ครบตามชั่วโมงด้วย”

ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย กล่าวต่อว่า การอบรมกับทีไอไอ แบบอีเลิร์นนิ่ง ถือเป็นการเรียนแบบ Anytime Anywhere Anyplace เช่น หลักสูตรอบรม 10 ชั่วโมง สามารถอบรมได้ 7 วันไม่จำเป็นต้องจบภายในวันเดียว อาจจะวันละชั่วโมง 2 ชั่วโมงก็ได้  ซึ่งจุดนี้ทางทีไอไอได้มีการพัฒนาไปอีกขั้นและมีความสมบูรณ์แบบมาก ส่วนระบบที่จะมารองรับการอบรมแบบ E-Learning นั้น ทางทีไอไอในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน Content ได้มีการเตรียมพร้อม ทำ Business partner กับ ผู้เชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อเดินหน้าการอบรมแบบ E-Learning ของทีไอไอให้มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น  

พร้อมกันนี้ทีไอไอก็ได้มีเป้าหมายที่จะเปิดคอร์สอบรมความรู้ประกันภัยแบบ E-Learning ในกลุ่มประเทศ CLMV ด้วยโดยเตรียมเริ่มต้นที่ สปป.ลาว และเมียนมาร์  สำหรับเมียนมาร์นั้น จะเน้นหลักสูตรแบบเจาะรายวิชา เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยในพม่าจะมีความแตกต่างจากประเทศไทย เช่น รถยนต์ที่ทำประกันภัยชั้น 1 จะไม่รวมความคุ้มครองกระจก ผู้ขับขี่ต้องซื้อประกันแยกต่างหาก เช่น ถ้าซื้อประกัน 1 พลัส การคุ้มครองกระจกจะต้องออกไรด์เดอร์ คือ คุ้มครองทั้งกระจกหน้ากระจกหลัง เป็นต้น./ 

ทีไอไอ ปรับใหญ่! หลักสูตรอบรมประกันภัย Face to Face สู่ระบบ “ออนไลน์” สู้ภัยโควิด-19 เสนอ คปภ.อนุมัติ นำร่องต่อใบอนุญาต “ตัวแทน-นายหน้า” 1-4 ก่อน

สืบเนื่องจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นส่งผลให้สถาบันประกันภัยไทย หรือ ทีไอไอ  ในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดอบรมความรู้ด้านการประกันภัย ตั้งแต่ หลักสูตรอบรมสำหรับผู้เริ่มต้นเป็นตัวแทน หรือนายหน้า ประกันชีวิต หรือประกันวินาศภัย ไปจนถึงหลักสูตรวิชาชีพเพื่อพัฒนาบุคคลากรในธุรกิจประกันภัยให้มีศักยภาพในระดับสากล ได้หยุดการอบรมไปนั้น

ทีไอไอ ปรับใหญ่! หลักสูตรอบรมประกันภัย Face to Face สู่ระบบ “ออนไลน์” สู้ภัยโควิด-19  เสนอ คปภ.อนุมัติ นำร่องต่อใบอนุญาต “ตัวแทน-นายหน้า” 1-4 ก่อน 15

ล่าสุด นายทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการ สถาบันประกันภัยไทย หรือ ทีไอไอ เปิดเผยว่า ทางทีไอไอได้มีการเตรียมปรับหลักสูตรการเรียนการสอนจากที่เป็นแบบ Face to Face เป็นอบรมผ่านระบบออนไลน์แทน ซึ่งมีสิ่งที่ต้องทำก่อนใน 2 เรื่องคือ การจัดเตรียมแพลทฟอร์มให้สอดคล้องกับแต่ละหลักสูตรเนื่องจากทีไอไอมีหลักสูตรที่หลากหลายทำให้ต้องหาแพลทฟอร์มที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นสุดท้ายที่จะสรุปกันว่าจะเลือกใช้แพลทฟอร์มแบบไหน รอเซ็นเอ็มโอยูก่อนถึงจะเปิดเผยได้

ส่วนเรื่องที่ 2 เตรียมปรับคอนเท้นท์หรือเนื้อหาของแต่ละหลักสูตรให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน ซึ่งทางทีไอไอ มีความต้องการผู้สนใจเรียนทั้งหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ผู้สนใจเข้าสู่อาชีพตัวแทน นายหน้า หรือผู้สนใจอื่นๆ เข้ามาในระบบประกันภัย ส่วนเนื้อหาก็อาจมีด้วยให้สอดรับกับสถานการณ์จริง เช่น โควิด-19 กระทบกับอะไรบ้าง ถ้าต้องการขายกรมธรรม์ป้องกันความเสี่ยง จะบริหารความเสี่ยงอย่างไรหากครั้งต่อไปเกิดโควิดอีกและถ้าจะไม่ให้กระทบลูกค้า  เราควรเดินไปทางไหนอย่างไร ควรจะขายอะไร คิดว่าเหล่านี้น่าจะเป็นความรู้ที่ให้กับนายหน้า ตัวแทน หรือนักศึกษาไปใช้ศึกษาต่อได้เป็นอย่างดี  เนื่องจากปัจจุบันสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ขณะเดียวกันส่วนของวิทยากรทีไอไอก็ต้องมีการปรับปรุงด้วยเช่นกันในเรื่องของการถ่ายทอด หรือการสื่อสารต่างๆ เพราะคนดูจะถูกดูโดยคนหลายๆคน นับว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมากสำหรับทีไอไอครั้งนี้

นายทัตเทพ กล่าวด้วยว่า หลักสูตรที่ขอนำร่องอบรมผ่านระบบออนไลน์ก่อนคือ หลักสูตรที่ได้รับอนุญาตจาก คปภ.ให้จัดอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับและขอต่อใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1-4  ซึ่งทางทีไอไอจะให้ความสำคัญส่วนนี้เป็นอันดับแรก เนื่องจากว่า ใบอนุญาตนี้เป็นหนทางประกอบอาชีพของคนหลายๆคนที่สามารถนำใบอนุญาตฯไปประกอบอาชีพได้ และหลักสูตรของเราส่วนใหญ่ขึ้นตรงกับการขอรับ ขอต่อใบอนุญาตเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเรียนกับทีไอไอเป็นคนที่คิดว่ามีความจำเป็นต้องเรียนเพราะต้องไปใช้กับอาชีพของเขา

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การอบรมผ่านระบบออนไลน์นี้จะสอดคล้องกับประกาศหรือระเบียบของ คปภ.ด้วย  เช่น การยืนยันตัวตนผู้เข้าเรียนเป็นนายหน้าจริง  หรือระหว่างเรียนได้อยู่ในชั่วโมงเรียนกับทีไอไอจริง  ได้เข้ารับการอบรมครบจำนวน 8 ชั่วโมงตามที่ คปภ.กำหนดไว้  หรือมีการเข้ามาซักถาม ตอบในเรื่องที่เข้าอบรมจริง เป็นต้น  ซึ่งทีไอไอ ได้บรรจุแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบทั้งหมดอยู่ในแผนการปรับปรุงหลักสูตรด้านประกันภัยทั้งหมดก่อนที่จะเสนอคปภ.อนุมัติด้วยแล้ว.

ปรับเพิ่ม! ความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ.-รถยนต์ภาคสมัครใจ ดีเดย์ 1 เม.ย.นี้

สำนักงาน คปภ. ร่วมมือกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยพิจารณาปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทั้งการประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2563

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

ปรับเพิ่ม! ความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ.-รถยนต์ภาคสมัครใจ ดีเดย์ 1 เม.ย.นี้ 17

  • การเพิ่มความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.- ภาคบังคับ) กรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ และสูญเสียอวัยวะ จากเดิมที่คุ้มครอง 200,000 – 300,000 บาท เพิ่มเป็น 200,000 – 500,000 บาท แล้วแต่กรณี

ปรับเพิ่ม! ความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ.-รถยนต์ภาคสมัครใจ ดีเดย์ 1 เม.ย.นี้ 18

  • การปรับเพิ่มความคุ้มครองการประกันภัยรถยนต์ (ภาคสมัครใจ) กรณีบุคคลภายนอกเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดย
    • ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่  500,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท 
    • สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยส่วนที่เกินจาก 2,000,000 บาท ให้ชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริง

พร้อมทั้งยังมีการปรับปรุงเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยและพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อาทิเช่น การกำหนดรหัสรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า การกำหนดมาตรฐานราคาค่าซ่อมรถยนต์ รวมถึงการปรับปรุงข้อยกเว้นต่างๆ เป็นต้น

ประกาศจากสำนักงาน คปภ. เรื่อง การเลื่อนสอบนายหน้าประกันภัย และ การงดให้บริการออกใบอนุญาตที่สำนักงาน คปภ. (รัชดาภิเษก/ท่าพระ/บางนา)

จากสถานการณ์ระบาด COVID-19 ทีเกิดขึ้น สำนักงาน คปภ. ได้ประกาศเลื่อนการสอบนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัยทุกสนามสอบทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563

ประกาศจากสำนักงาน คปภ. เรื่อง การเลื่อนสอบนายหน้าประกันภัย และ การงดให้บริการออกใบอนุญาตที่สำนักงาน คปภ. (รัชดาภิเษก/ท่าพระ/บางนา) 22

และประกาศงดให้บริการออกใบอนุญาตที่สำนักงาน คปภ. (รัชดาภิเษก/ท่าพระ/บางนา) ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยนายหน้าที่ไม่มีสังกัดสามารถขอรับ/ขอต่ออายุ/ขอขยายเวลาผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://onlineservice10.oic.or.th/AGUPLOAD/Index หรือสแกนผ่าน qr code ด้านล่าง

สำหรับนายหน้าสังกัดบริษัทและตัวแทนสามารถยื่นขอรับ/ขอต่ออายุ/ขอขยายเวลาผ่านบริษัทที่สังกัด

ประกาศจากสำนักงาน คปภ. เรื่อง การเลื่อนสอบนายหน้าประกันภัย และ การงดให้บริการออกใบอนุญาตที่สำนักงาน คปภ. (รัชดาภิเษก/ท่าพระ/บางนา) 23

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสำนักงานคปภ.ได้ที่ 02-515-3995-9 หรือ สายด่วนประกันภัย 1186