Entries by tiins.com

ตัวแทนการขายต้องปรับวิธีการแข่งขันอะไรบ้าง 2566

อ่านบทความธุรกิจหลายบทความ มักใช้คำว่ายุคนี้ต้องมีแข่งขันอย่างดุเดือด แล้วก็จบแบบสั้น จนต้องนึกคำถามในใจ ว่าแข่งขันอะไรให้ทันยุค

อ่านกรมธรรม์ประกันเดินทางให้รอบคอบ อุทาหรณ์ฝรั่ง-ไทย

บอกอเคยเตือนนักเดินทางนักท่องเที่ยวทั้งหลายที่จะซื้อประกันภัยหลายครั้ง ที่จะต้องอ่านเงื่อนไขประกันภัยอย่างครบถ้วนทุกครั้งก่อนซื้อ โดยเฉพาะข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัย ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่มักจะมองข้ามในการเวลาอ่านและทำความเข้าใจ

สาเหตุหาข้อสรุป วงเงิน-ค่าเบี้ย-ทุนประกัน คุ้มครองรักษาโควิดนักท่องเที่ยวจีนใหม่

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นายอาภากร ปานเลิศ ผู้ช่วยเลขาธิการสายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่า ภายหลังจากการเข้าร่วมการประชุมเพื่อกำหนดมาตรการรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศไทย

เคาะมาตรการรับนักท่องเที่ยว! ยึดเท่าเทียมทุกชาติ หากประเทศใดมีเงื่อนไขตรวจ PCR ก่อนกลับ ต้องซื้อประกันสุขภาพครอบคลุมโควิด 19

คาะมาตรการรับนักท่องเที่ยว ยึดหลักเท่าเทียมทุกชาติ ผู้เดินทางต้องรับวัคซีนโควิดอย่างน้อย 2 เข็ม หากประเทศต้นทางมีเงื่อนไขผลตรวจ RT- PCR เป็นลบก่อนกลับ ต้องซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการตรวจรักษาโรคโควิด 19 เพื่อจะได้ไม่เป็นภาระ

วางแผนทบทวนกลยุทธ์ตามสถานการณ์ แผนสร้างความเชื่อมั่น ปชช. คปภ. 2566

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ” หากมีการวางแผนการรับมือที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม พร้อม ๆ กับหมั่นทบทวนกลยุทธ์ แผนงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เป็นประจำ ย่อมจะส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายในทุกมิติ

ACC23 CLAIMS IN A POST-PANDEMIC WORLD on 10-11-12 MAY 2023

The theme for the event is ‘Claims in a Post-pandemic World’. The exciting program will examine the challenges facing those in Insurance Claims and look at the best practices across the industry with a focus on Asia.

The comprehensive event will encompass a Cocktail Function, two day Convention and Gala Dinner. The event offers an unmatched opportunity to develop and enhance relationships and share insights from leading professionals from a wide range of fields. The presentations will be highly topical and relevant in a dynamically changing global insurance market.

The convention will deliver a diverse range of topics as outlined in the attached brochure, and will feature a panel discussion moderated by the AICLA President Glyn Lloyd including distinguished loss adjusters Chan Hwee Seng (Singapore), Maria Widiasusanty (Indonesia) and Tony Morgan (Australia).

  • Date : 10-11-12 MAY 2023
  • Venue : JW MARRIOTT HOTEL BANGKOK

An attractive discount registration rate is available for members and for bookings of three or more from one organisation. Register now : http://aicla.org/event/acc23/