Entries by phranakornsoft

เรื่องราวดีๆ ที่ต้องอ่าน

 “เรื่องราวดีๆ ที่ทั้ง

คนขายประกันชีวิต
คนที่ยังไม่ซื้อประกันชีวิต

และคนที่คิดว่าซื้อแล้ว…แต่ยังไม่มากพอ

ต้องอ่าน
(ขอบอก)

บทบาทของการประกันชีวิตในการวางแผนทางการเงิน

การประกันภัยเป็นการสงวนรักษา
และเสริมสร้างความมั่นคงของลูกค้า และในฐานะที่เป็นเครื่องมือการวางแผนการเงินที่สำคัญ
และทรงพลังในหลายส่วน นักวางแผนการเงินต้องเข้าใจ
และสามารถนำการประกันชีวิตไปประยุกต์ใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของลูกค้า
เพื่อช่วยวางแผนแก้ปัญหาจากสาเหตุการเสียชีวิตก่อนวัย ปัญหาด้านสุขภาพ การทุพพลภาพ
รวมถึงโครงการกองทุนเพื่อการเกษียณและการชดเชยการเสียชีวิต

เรื่องราวดีๆ ที่ต้องอ่าน 2

การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

เป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้ ว่าประกันชีวิตสามารถนำไปใช้เพื่อบรรเทาผลที่ตามมาทางการเงินของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
การเสียชีวิตก่อนวัยนั้น ถูกนิยามว่าเป็นความตายของผู้หาเลี้ยงครอบครัว
ที่ทิ้งภาระผูกพันทางการเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น
สามารถเป็นต้นเหตุของความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรงของผู้ต้องพึ่งพาที่ยังรอดอยู่
เนื่องจากส่วนของรายได้ที่เคยได้รับจากผู้หาเลี้ยงครอบครัวต้องขาดลง
หากรายได้ทดแทนจากแหล่งอื่นๆ ไม่เพียงพอ หรือทรัพย์สินที่สะสมไว้ต้องหมดสิ้นไปด้วยแล้ว
ผู้ต้องพึ่งพาที่ยังรอดอยู่จะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนอย่างใหญ่หลวง
ถือเป็นความโชคร้ายซ้ำ 2
ของผู้พึ่งพาของเขา

คราวเคราะห์แรกคือ
การสูญเสียอย่างถาวรในรายได้ของผู้หาเลี้ยงครอบครัว ที่เขานำมาสู่ครอบครัว
การสูญเสียรายได้อย่างไม่คาดคิดมาก่อนของผู้หาเลี้ยงครอบครัว
สามารถเป็นประสบการณ์สะเทือนขวัญสำหรับผู้ต้องพึ่งพา

ผลกระทบอย่างที่ 2 ของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรคือ
ความต้องการค่าใช้จ่ายเพิ่มอย่างกะทันหัน เช่น ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล
ค่าใช้จ่ายด้านงานศพ และด้านกฎหมาย สถาการณ์ลักษณะนี้ถูกทำให้บอบช้ำมากขึ้น
ด้วยความสูญเสียแบบอื่นที่มิใช่เงิน เช่น ความโศกเศร้า ความปวดร้าวทางจิต
และความรู้สึกสูญเสีย

อีกแง่มุมหนึ่งซึ่งต้องการความใส่ใจของนักวางแผนการเงินคือ
ผลกระทบของเงินเฟ้อ แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะไม่แน่นอน
และยากต่อการพยากรณ์ก็ตาม เราจำเป็นต้องมีค่าเผื่อจากผลของมันต่อความมั่นคงของลูกค้า
มูลค่าแท้จริงของทรัพย์สินของลูกค้าสามารถลดลงอย่างมากจากเงินเฟ้อ
สิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อการคำนวณจำนวนเงินที่ถูกต้องที่จะเป็นต้องใช้ในยามเกษียณ
เพราะหากอัตราเงินเฟ้อคือ 5
% ต่อปี ดังนั้นเงิน 10 ล้านบาท ในอีก 10
ปีข้างหน้านะมีค่าเพียงแค่ 6.1 ล้านบาท
หมายความว่าหากลูกค้าจำเป็นต้องมีเงิน 6 ล้านบาท ในเวลาอีก 10
ปี เขาจำเป็นต้องมี 10 ล้านบาทในช่วงเวลานั้น
ซึ่งเราสามารถเอาชนะได้ด้วย 2 วิธี คือ “วิธีคนทำงาน”
ตราบเท่าที่บุคคลยังคงทำงานอยู่ รายได้ของเขาจะเพิ่มขึ้นด้วยแรงกดดันด้านการเงินในประเทศของเขาเอง
และ “วิธีเงินทำงาน”
เงินที่หามาได้นั้น เราสามารถเก็บออมและลงทุนเพื่อก่อให้เกิดดอกเบี้ย
หรือรายได้มาต่อสู่กับผลกระทบของเงินเฟ้อ
แม้ว่าการประกันชีวิตจะไม่สามารถป้องกันผลจากการกัดเซาะของเงินเฟ้อก็ตาม
ยังคงสามารถถูกใช้เพื่อปกป้องทรัพย์สินของลูกค้าโดยการสร้างสินทรัพย์ที่ขยายตัวอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อชดเชยต่อเงินเฟ้อ

การประกันชีวิตในฐานะเครื่องมือสร้างความมั่นคง

ประกันชีวิตถือเป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพต่อการเสริมสร้างความมั่นคง
อันเป็นเพราะความสามารถในการสร้างทุนอย่างเป็นกอบเป็นกำ จากต้นทุนที่น้อยที่สุด
เช่น เมื่อลูกค้าซื้อประกันชีวิตฉบับหนึ่ง และเริ่มต้นจ่ายเบี้ยประกันจำนวนน้อย สินทรัพย์
10
ล้านบาทสามารถถูกสร้างได้ในทันทีหากมีการเสียชีวิตโดยไม่มีความจำเป็นต้องจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มเติมแก่บริษัทประกันชีวิต

ในทางตรงกันข้าม หากลูกค้าไปซื้อสินทรัพย์ เช่น บ้าน
ลูกค้าจำเป็นต้องจ่ายค่าบ้านเต็มจำนวนก่อนที่บ้านจะเป็นของลูกค้าตามกฎหมาย
หากลูกค้าได้รับเงินกู้เพื่อเป็นเงินใช้ซื้อสิ่งของ ลูกค้าอาจลงเอยด้วยการจ่ายเป็น
2 เท่าของจำนวนที่ค้างชำระเนื่องจากถูกคิดดอกเบี้ย
และหากเมื่อผู้ซื้อเสียชีวิตก่อนการจ่ายคืนเงินจะกระทำเสร็จ
ครอบครัวของเขาจะยังคงจำเป็นต้องจ่ายคืนส่วนที่ค้างอยู่นอกเหนือจากการเป็นเครื่องมือสร้างความมั่งคั่งแล้ว
ประกันชีวิตยังทำหน้าที่ปกป้องผู้ต้องพึ่งพาของผู้หาเลี้ยงครอบครัวจากการสูญเสียรายได้ในอนาคต
อันเป็นผลจากการเสียชีวิตของผู้หาเลี้ยงครอบครัว

ประกันชีวิตเพื่อการเพิกถอนหนี้สิน

รูปแบบการใช้ชีวิตเชิงวัตถุในปัจจุบัน
มีหนทางนับไม่ถ้วนที่บุคคลคนหนึ่งจะสร้างหนี้สิน เงินกู้ส่วนบุคคล เงินสดล่วงหน้า
บัตรเครดิต และการเช่าซื้อ
เป็นเพียงบางส่วนของเครื่องมือสร้างหนี้ยุคใหม่ในโลกการค้า
เครื่องมือสร้างหนี้เหล่านี้หากปล่อยไว้โดยไม่ตรวจสอบ
อาจสะสมจนเป็นจำนวนก้อนโดเกินกำลังรายได้ของคนนั้น หากสัดส่วนที่ใหญ่ขึ้น เช่น
เงินกู้ผ่อนบ้าน เงินกู้เพื่อการศึกษา
และเงินกู้เพื่อการประกอบธุรกิจสามารถสร้างภาระความรับผิดชอบในสัดส่วนที่ใหญ่โตมหาศาล
ซึ่งสามารถก่อให้เกิดรอยร้าวที่รุนแรง และเป็นทุกข์
ทรัพย์สมบัติของผู้กู้ในกรณีส่วนใหญ่แล้ว
การจ่ายคืนเงินกู้ในลักษณะนี้ต้องเป็นระยะเวลานานและจำนวนเงินต้นที่จะใหญ่
อันเป็นผลมาจากการจ่ายดอกเบี้ยจำนวนมหาศาล 
สามารถปกป้องคุ้มครองได้จากการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาชนิดลดทุนประกันตามยอดเงินกู้
ซึ่งจะจ่ายยอดค้างจ่ายของเงินกู้ในกรณีที่ผู้กู้เสียชีวิต
ก่อนเสร็จสิ้นการชำระสะสางเงินให้ครบจำนวน

เรื่องราวดีๆ ที่ต้องอ่าน 3

ประกันชีวิตในฐานะทุนเพื่อสร้างรายได้

ประกันชีวิตยังสามารถเป็นประโยชน์ของการทดแทนรายได้ที่สูญเสียไปเพราะความตาย
โดยพิจารณาและกำหนดความจำเป็นด้านรายได้ของผู้ต้องพึ่งพาลูกค้า
และบ่งชี้ให้เห็นถึงทรัพย์สินที่จะสร้างรายได้
แล้วคำนวณรายได้ที่อาจเกิดขึ้นจากทรัพย์สินเหล่านั้น ขอให้สังเกตว่ารายได้จากการทำงาน
และจากธุรกิจอาจถูกลดลง หรือหมดสิ้นไปเนื่องจากความตาย และทุพพลภาพของบุคคล
ดังนั้นรายได้จากการลงทุนของผู้ตายต้องเพียงพอต่อการทดแทนรายได้ที่สูญเสียไป
แต่สิ่งนี้เกิดขึ้นยาก นอกเสียแต่ว่าเขาจะเป็นบุคคลที่มั่งคั่ง
เพื่อชดเชยต่อส่วนที่ขาด ส่วนใหญ่แล้ววิธีที่ดีที่สุดคือการซื้อประกันชีวิตมากพอต่อการสร้างทุนที่สามารถนำไปลงทุนให้เกิดรายได้มากพอ

ประกันชีวิตในฐานะที่เป็นเครื่องมือลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บุคคลผู้มีฐานะมั่นคงส่วนใหญ่เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติขนาดใหญ่
ซึ่งไม่มีสภาพคล่อง เนื่องจากเงินทุนส่วนใหญ่นำไปลงทุนในทรัพย์สิน ธุรกิจต่างๆ
และหุ้น เหลือสภาพคล่องส่วนน้อยไว้ในเงินฝากธนาคาร สำหรับบุคคลเหล่านี้แล้ว ประกันชีวิตสามารถสร้างเงินสดกองกลางเพื่อสนองความจำเป็นด้านสภาพคล่องแก่สมบัติของพวกเขา
หากปราศจากประกันชีวิตที่เพียงพอ ทรัพย์สินมีค่าบางอย่างอาจต้องถูกบังคับขายในราคาต่ำลงมา
เพื่อหาเงินสำหรับความจำเป็นด้านเงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร และค่าใช้จ่ายงานศพ

เรื่องราวดีๆ ที่ต้องอ่าน 4

ผลกระทบด้านการเงินของการเสียชีวิตก่อนวันอันควร

ผลกระทบด้านการเงินที่ไม่ดี
เนื่องจากความตายของผู้หาเลี้ยงครอบครัวขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของครอบครัว
เราจะมาพิจารณาผลกระทบต่างๆ รูปแบบของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร บนครอบครัว 3 แบบด้าน
ดังนี้

            คนโสด
ทุกวันนี้ผู้คนแต่งงานกันช้าลง อันเป็นผลมาจากการสร้างอาชีพ และการก่อสร้างธุรกิจของพวกเขา
ในหลายกรณีคนหนุ่มสาวเหล่านี้ยังมีพ่อแม่ที่ยังไม่มีอิสรภาพทางการเงิน
บางคนอาจต้องแบกรับภาระทางการเงินต่อการศึกษาของน้องร่วมสายโลหิต
ในลักษณะนี้เห็นได้ชัดเจนว่าผู้ต้องพึ่งพาทั้งหลายจะต้องทุกข์ยากอย่างใหญ่หลวง
หากผู้ใหญ่หนุ่มสาววัยทำงานเหล่านี้ต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควร
ด้วยเหตุนี้ความคุ้มครองด้านการประกันชีวิตจำนวนสูงมากพอจะสามารถจัดหาความต้องการและพันธะทางการเงินเหล่านี้ได้

            ครอบครัวรายได้
2
ทาง
ด้วยค่าครองชีพที่สูงขึ้น
ปัจจุบันถือเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเห็นคู่สามีภรรยาทั้ง 2 ทำงานเพื่อค้ำจุนครอบครัว
ในกรณีนี้ การเสียชีวิตของผู้หารายได้คนหนึ่งสมารถเป็นสาเหตุของความตึงเครียดทางการเงินอย่างมากต่อคู่ชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่
ผู้ซึ่งต้องหาเลี้ยงครอบครัวตามลำพัง

สถานการณ์จะยิ่งเลวร้ายลงหากยังคงมียอดเงินกู้ค้างจ่ายที่จะต้องจ่ายคืนอยู่
พร้อมกับลูกๆ หลายคนที่ต้องค้ำชูดูแล หากเป็นเช่นนี้ เป็นการสำคัญที่พวกเขาต้องสร้างความคุ้มครองเพียงพอด้วยจำนวนทุนประกันที่สูงขึ้น
เพื่อการปกป้องคู่ครองของพวกเขา

            ครอบครัวแบบทั่วไป
คู่ครองคนหนึ่งจะไปทำงานในขณะที่อีกคนจะดูแลครอบครัวและงานบ้านเรือน โดยปกติแล้ว
สามีจะเป็นผู้ทำงานสร้างรายได้สำหรับครอบครัว ในขณะที่ภรรยาจะเป็นคนดูแลบ้าน ตามสถิติแล้วผู้ชายจะมีช่วงชีวิตสั้นกว่าผู้หญิง
ดังนั้นในครอบครัวส่วนใหญ่สามีมักจะเป็นผู้ต้องเสียชีวิตก่อน
สิ่งที่ทำให้เรื่องต่างๆ แย่ลงคือ เขาอาจเสียชีวิตโดยปราศจากประกันชีวิต
หรือมีประกันชีวิตไม่มากเพียงพอ และทิ้งหนี้สินก้อนโตไว้ข้างหลังให้ครอบครัวสะสาง

เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์เช่นนี้
หัวหน้าครอบครัวจำเป็นต้องมีทุนประกันชีวิตก้อนใหญ่เพื่อครอบคลุมภาระความรับผิดชอบเหล่านี้

การเปิดสู่ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความจำเป็นและการกำหนดเบี้ยประกันภัย

การประกันภัยและเศรษฐกิจ

การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศเป็นผลมาจากการมีอยู่และการใช้ทุนที่มีตัวตน
และทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ธุรกิจจำนวนมากในระบบเป็นเจ้าของจากการสะสมมา
เมื่อเศรษฐกิจขยายตัว โอกาสของงานใหม่ๆ จะถูกสร้างขึ้น
หากเศรษฐกิจไม่เติบโตจะเป็นผลให้มีตำแหน่งงานไม่เพียงพอ
อันจะส่งผลให้เกิดการว่างงาน หากธุรกิจล้มลงลูกจ้างจะสูญเสียงานและส่งผลให้เศรษฐกิจต้องเสียหายด้วย
นั่นคือเหตุผลที่ทุนทั้ง 2
ประเภทต้องมีการประกัน เพื่อเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการปกปักษ์รักษา
และบริหารความเสี่ยง แม้การประกันจะไม่สามารถปกป้องชีวิต ทรัพย์สินทางกายภาพ
แต่สามารถปกป้องและรับประกันต่อผลร้ายแรงทางการเงินที่จะตามมาหลังการสูญเสีย การประกันภัยจึงเป็น
“สัญญาชนิดหนึ่งซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงที่จะชดใช้ให้อีกฝ่ายหนึ่งในความสูญเสีย
หรือความเสียหายใดๆ อันเป็นผลมาจากภัยที่ระบุไว้ในสัญญา
ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนกับการจ่ายเงินทั้งก้อนในคราวเดียว
หรือจ่ายเงินเป็นระยะๆให้แก่ฝ่ายแรก โดยการมีประกันภัยความเสี่ยงถูกถ่ายโอนจากผู้เอาประกันสู่บริษัทผู้รับประกัน
ความเสี่ยงที่กล่าวนี้คือ ความเสี่ยงแท้จริง
ซึ่งเป็นความเสี่ยงเพียงแบบเดียวที่สามารถรับประกันได้
ผู้เอาประกันต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยอย่างต่อเนื่อง
เพื่อการได้รับความคุ้มครองจากผู้รับประกันภัยตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา”

การเปิดสู่ความเสี่ยง 6

คุณลักษณะและหลักสำคัญของการประกันภัย

 1. หลักของการถ่ายโอนความเสี่ยง 

จากฝ่ายที่อ่อนแอกว่าทางการเงินไปสู่คนซึ่งมีความแข็งแกร่งกว่าทางการเงิน
หรือ การแบ่งความเสี่ยงในบรรดาสมาชิกที่นำทรัพยากรมารวมกัน

 • หลักของค่าชดเชยความเสียหาย

การประกันภัยมิได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างกำไรให้แก่ผู้เอาประกันภัย
และนี่คือหลักของการชดเชยความเสียหาย ซึ่งระบุว่า ผู้เอาประกันไม่อาจรับการจ่ายจำนวนค่าชดใช้เกินกว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่ตัวเขา
เมื่อภัยที่ประกันไว้เกิดขึ้นจริง

 • หลักการนำความเสี่ยงมารวมกัน

โดยการที่หลายๆบริษัทนำโอกาสของการเสี่ยงภัยมารวมกัน

การเปิดสู่ความเสี่ยง 7

องค์ประกอบหลักของความเสี่ยงซึ่งสามารถรับประกันได้

 1. จะต้องมีโอกาสความเสี่ยงชนิดเดียวกันจำนวนมากพอ
  เพื่อที่ว่าจะได้สามารถพยากรณ์ความสูญเสียในอนาคตได้อย่างมีเหตุผล
 2. ความสูญเสียนั้นจะต้องมีความแน่นอนในด้านของเวลา
  สาเหตุ สถานที่ และจำนวน
 3. ความสูญเสียต้องไม่เป็นความสูญเสียแบบหายนะอย่างใหญ่หลวง
 4. ความสูญเสียต้องเป็นคราวเคราะห์หรืออุบัติเหตุ

การวิเคราะห์ความจำเป็น

 1. โอกาสเสี่ยงภัยส่วนบุคคล

การระบุความเสี่ยงพิจารณาจาก
การที่มีความเสี่ยงของค่าใช้จ่ายการเสียชีวิตหรือไม่ และ มีผู้ต้องพึ่งพา
หรือบุคคลอื่นที่จะต้องสูญเสียแหล่งรายได้อันเป็นผลมาจากความตายของบุคคลหรือไม่ การวัดความเสี่ยง
การประเมินค่าความเสี่ยง มี 2 วิธีที่แน่นอนในการประเมินค่าความเสี่ยงส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตไปก่อนเวลาอันควร
นั้นคือ การวัดคุณค่าชีวิตมนุษย์
ซึ่งไปวิเคราะห์ที่ความสามารถในการหารายได้ของบุคคล
เช่นจำนวนเงินที่อาจสูญเสียในกรณีการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร  และวิธีวิเคราะห์ความจำเป็นด้านเงินสดและรายได้ของผู้ที่ต้องพึ่งพาหลังจากการหักทรัพย์สินที่มีอยู่ของผู้เสียชีวิตออกไปแล้ว
โดยคำนวณจากรายได้ของบุคคลที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในแต่ละปีที่ผ่านไป
รวมกับสมมติฐานเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน
ทั้งนี้อาจรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปลดเกษียณ ซึ่งผลจากเทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์ทำให้มีชีวิตยืนยาวขึ้น ซึ่งอาจเป็นข่าวดี
แต่มีข้อเสียคือหากมีชีวิตอยู่ยืนยาวมากความต้องการรายได้จะสูงตามไปด้วย
อาจมีความจำเป็นทางการแพทย์ตามมาด้วย และอีกประการหนึ่งคือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุพพลภาพ
สูญเสียรายได้แต่ยังคงจำเป็นต้องค้ำจุนและยังชีพของตนเองอยู่ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยต้นทุนในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้นในแต่ละปี
และความคุ้มครองโรคร้ายแรง

 • โอกาสเสี่ยงภัยของทรัพย์สิน

การระบุความเสี่ยงพิจารณาจาก
การสูญเสียทางตรง
คือความสูญเสียทางการเงินอันเป็นผลมาจากการที่ทรัพย์สินได้รับความสูญเสียทางกายภาพ
ถูกทำลาย หรือถูกขโมย และทางอ้อม คือ ผลสืบเนื่องจากความสูญเสียทางตรง
เช่นบ้านถูกไฟไหม้ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านที่ใช้อยู่อาศัยชั่วคราว

 • โอกาสเสี่ยงต่อความรับผิดชอบ

ความประมาทเลินเล่อและความรับผิดทางกฏหมาย

การเปิดสู่ความเสี่ยง 8

รากฐานการกำหนดอัตราเบี้ย

ราคาของความคุ้มครองประกันภัยคือ
เบี้ยประกันภัยซึ่งจ่ายโดยผู้เอาประกันภัย
เบี้ยประกันภัยนี้ถูกกำหนดและพิจารณาจากนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
โดยผ่านทางการคำนวณอันซับซ้อนบนพื้นฐานของความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น

วัตถุประสงค์ของการกำหนดราคาเบี้ยประกันภัย

 1. พอเพียง

หมายถึง
กลุ่มของกรมธรรม์ที่กำหนดไว้ เบี้ยประกันภัยที่เก็บได้ทั้งหมดในปัจจุบัน
และในอนาคตบวกกับรายได้การลงทุน
จะต้องมีเพียงพอที่จะสามารถทำตามพันธะปัจจุบันต่อผู้ถือกรมธรรม์
และครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยในกรมธรรม์รูปแบบเดียวกัน

 • อัตรายุติธรรม

อัตราเบี้ยที่เก็บกับผู้เอาประกันทุกรายต้องยุติธรรม
ทุนประกันสมน้ำสมเนื้อ

 • อัตราที่ไม่มากเกินไป

เมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยช์ที่จัดไว้ในกรมธรรม์

การกำหนดราคาเบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพ

            มีองค์ประกอบสำคัญ
3 ประการคือ อัตรามรณะ คือความน่าจะเป็นของการมีชีวิต หรือการตาย
แต่ละช่วงอายุตามเพศ อัตราดอกเบี้ย ผลตอบแทนจากการลงทุน และอัตราค่าใช้จ่าย

เบี้ยประกันสุทธิคำนวณจาก
อายุ เพศ ผลประโยชน์ของกรมธรรม์ อัตราดอกเบี้ยคาดล่วงหน้า เบี้ยประกันอาจกำหนดแบบอัตราคงที่แบบรายปี
เบี้ยประกันสุทธิก้อนเดียว
หรือเบี้ยประกันภัยรวมก็ได้ตามคุณลักษณะและผลประโยชน์ของกรมธรรม์

การกำหนดราคาการประกันภัยทรัพย์สิน

            การกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินมีพื้นฐานเหมือนการประกันชีวิต
และการประกันสุขภาพ ต่างตรงที่ไม่ต้องใช้อัตรามรณะ
แต่กำหนดจากตัวแปรที่มีผลต่อการเกิดและการลดภัย อันได้แก่ สถานที่ตั้งของทรัพย์สิน
การทำขึ้นมาหรือการก่อสร้างของทรัพย์สิน ธรรมชาติของการใช้ และแบบของการครอบครอง
มาตรการความปลอดภัยที่จัดทำโดยเจ้าของหรือผู้ครอบครอง เช่นสัญญาณเตือน เครื่องดับเพลิง
รวมถึงรูปแบบของสภาพแวดล้อมที่ทรัพย์สินตั้งอยู่

การลงทุนของบริษัทผู้รับประกันภัย

            ต้องขึ้นอยู่กับธรรมชาติของธุรกิจ
ว่าเป็นวินาศภัยหรือประกันชีวิต และยังต้องขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์
และระเบียบที่รัฐบาลใช้บังคับต่อการลงทุนของกองทุนประกันภัยด้วย ซึ่งธุรกิจประกันชีวิต
จะมีแนวโน้มการลงทุนในระยะยาม 
แต่ในแง่ของการประกันวินาศภัจะเลือกลงทุนในระยะสั้น

IAR INSURANCE

หลักสูตรการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
บรรยายโดย อาจารย์ อภิณัฐ คีตะพันธ์สังวรณ์

สมัคร

IAR INSURANCE 25

TRADE CREDIT

TRADECREDIT

TARGET AUDIENCES
Practitioners, Underwriters and Brokers (desiring a wider understanding) Insurance Practitioners (desiring some basic understanding of the product and its several benefits) Finance managers/Accountants/Credit Managers EXIM BANK Exporter

Trade Credit : น่าจะเป็นที่รู้จักกันดีในการทำธุรกิจ เพราะช่วยดึงดูดคู่ค้าให้สนใจในการร่วมลงทุน รวมถึงเป็นแหล่งเงินทุนที่สําคัญ เนื่องด้วยจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ทำให้ผู้ประกอบการมีความจำเป็นต้องขยายตลาดไปในกลุ่มผู้ซื้อรายใหม่ที่ยังไม่เคยทำธุรกิจร่วมกัน ความเสี่ยงก็ยิ่งมีโอกาสสูงขึ้นเช่นกัน จึงมีการนำ Trade Credit Insurance เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ การที่จะได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการประกันภัยสินเชื่อทางการค้า จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจ และรู้ลึกรู้จริง

เวิร์คช้อปนี้จะช่วยสร้างและเติมเต็มในจุดนั้น ซึ่งจะบรรยายโดย คุณ Jerry Friend ผู้มากประสบการณ์ระดับสากล และยังได้รับเกียรติจาก อ.บุญธิภา เจียรธีรางกูร ผู้มากประสบการณ์ในประเทศไทย ที่จะมาช่วยจับประเด็นและแชร์เคสตัวอย่างเพื่อง่ายต่อการนำไปใช้มากขึ้น

 

TRADE CREDIT 29

TRADE CREDIT 30

Risk management & Loss Control Program for Insurance

การบริหารความเสี่ยงและโปรแกรมการควบคุมความเสียหายในธุรกิจประกันภัย ( Risk management & Loss Control Program for Insurance) จัดอบรมวันที่28-29 ตค ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 
 
กลุ่มผู้ฟัง : ฝ่ายรับประกันภัย เจ้าหน้าที่สำรวจภัย ฝ่ายเรียกร้องค่าสินไหม บริษัทนายหน้าที่ต้องการเพิ่มเติมทักษะในการบริหารความเสียงภัย รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก

Risk management & Loss Control Program for Insurance 34

Risk management & Loss Control Program for Insurance 35