admin

เข้าใจผิดมั๊ย ประกันชีวิตผู้สูงอายุ ไม่ใช่ประกันสุขภาพ

เข้าใจผิดมั๊ย ประกันชีวิตผู้สูงอายุ ไม่ใช่ประกันสุขภาพ

เนื่องจากประกันชีวิตผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักโฆษณาโดยเน้นจุดขายเรื่องการไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติสุขภาพก่อนทำประกันเพื่อดึงดูดใจลูกค้าสูงวัย หลายคนจึง “เข้าใจผิด” เวลาตัดสินใจซื้อประกันชีวิตให้พ่อแม่

สถาบันประกันภัยไทยร่วมสนับสนุนรางวัลแก่นิสิตนักศึกษาสาขาการประกันฯประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นโดยสมาคมประกันชีวิตไทย

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) นำโดยคุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการ และคณะ ได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนและรางวัลการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

สถาบันประกันภัยไทยจัดอบรมหลักสูตร “เจาะลึกการป้องกันความเสี่ยงจากการก่อสร้าง ด้วย Contractor All Risks Insurance”

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านประกันภัยการก่อสร้างแก่บุคคลทั่วไปและบุคลากรในอุตสาหกรรมประกันภัย ที่มีความวิตกกังวลกับความเสี่ยงภัยจากการก่อสร้างในปัจจุบัน สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) จึงได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “เจาะลึกการป้องกันความเสี่ยงจากการก่อสร้าง ด้วย Contractor All Risks Insurance”

เหตุผลตัวแทนประกันขายร้อยครั้งถูกปฏิเสธร้อยครั้ง

ลูกค้าหลายคนอาจจะไม่ตัดสินใจซื้อ เพราะยังรู้สึกสิ่งที่ตัวแทนกำลังอธิบาย “ยังจัดการปัญหาพวกเขายังไม่เต็มที่” สิ่งสำคัญที่จะขจัดปัญหาปฎิเสธของลูกค้า ตัวแทนต้องเข้าใจหน้าที่ตนเองคืออะไร

SMEs ธุรกิจที่ห้ามมองข้ามการทำประกันภัยมีอะไรบ้าง

หากมองถึงข้อดีและข้อเสียของการทำประกันภัยธุรกิจก็น่าจะเห็นถึงประโยชน์ที่น่าจะคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเบี้ยประกันที่ต้องเสียไป การทำประกันภัยสำหรับธุรกิจนั้นทำได้หลายรูปแบบ

กรมธรรม์ประกันภัยเสริมความงาม

กรมธรรม์ประกันภัยเสริมความงาม! คปภ.ลุกพัฒนากรมธรรม์ใหม่

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พัฒนากรมธรรม์ประกันภัยเสริมความงาม 3 ประเภท คุ้มครองทั้งผู้รับบริการ และแพทย์ พร้อมให้การช่วยเหลือเยียวยา จ่ายค่าเสียหาย หากเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการรับบริการเสริมความงาม

จุดเสี่ยง!! ปรากฏการณ์แก่ก่อนรวย

จุดเสี่ยง!! ปรากฏการณ์แก่ก่อนรวย

ความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดสำหรับผู้ที่อยู่ในช่วงวัยกลางคน คือ ปรากฏการณ์ “แก่ก่อนรวย” หากไม่ได้วางแผนเตรียมตัวมาก่อนหน้า ก่อนที่จะพาตัวเองเข้าสู่สภาวะแบบนี้ เราจึงควรเตรียมตัวรับมือกับภาระต่างๆ

คุณต้องทำอย่างไรเมื่อ‘สิ่งก่อสร้างในที่สาธารณะถล่มหรือตกใส่รถยนต์’

จากกรณีข่าวล่าสุดในโครงการทางยกระดับถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง (ช่วงหน้าปั๊มน้ำมัน ปตท.) ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ได้พังถล่มลงมาระหว่างการก่อสร้าง ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 12 ราย

คุณซื้อประกันไปแล้วกลับไม่ตรงกับความต้องการจริงของคุณ ข้อผิดพลาดต้องอ่านด่วน

คุณซื้อประกันไปแล้วกลับไม่ตรงกับความต้องการจริงของคุณ ข้อผิดพลาดต้องอ่านด่วน

การประกันคือการปกป้องสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุด คือ ตัวของคุณ แต่บางคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัว ควรจะมีทุนประกันเยอะ แต่หัวหน้าครอบครัวดันกลับไปซื้อประกันแบบออมทรัพย์ซึ่งจะให้ทุนน้อย อาจจะเนื่องจาก ตัวแทนมาขายประกันแบบเงินออม

เข้าใจผิดมั๊ย ประกันชีวิตผู้สูงอายุ ไม่ใช่ประกันสุขภาพ

เข้าใจผิดมั๊ย ประกันชีวิตผู้สูงอายุ ไม่ใช่ประกันสุขภาพ

เนื่องจากประกันชีวิตผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักโฆษณาโดยเน้นจุดขายเรื่องการไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติสุขภาพก่อนทำประกันเพื่อดึงดูดใจลูกค้าสูงวัย หลายคนจึง “เข้าใจผิด” เวลาตัดสินใจซื้อประกันชีวิตให้พ่อแม่

สถาบันประกันภัยไทยร่วมสนับสนุนรางวัลแก่นิสิตนักศึกษาสาขาการประกันฯประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นโดยสมาคมประกันชีวิตไทย

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) นำโดยคุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการ และคณะ ได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนและรางวัลการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

สถาบันประกันภัยไทยจัดอบรมหลักสูตร “เจาะลึกการป้องกันความเสี่ยงจากการก่อสร้าง ด้วย Contractor All Risks Insurance”

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านประกันภัยการก่อสร้างแก่บุคคลทั่วไปและบุคลากรในอุตสาหกรรมประกันภัย ที่มีความวิตกกังวลกับความเสี่ยงภัยจากการก่อสร้างในปัจจุบัน สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) จึงได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “เจาะลึกการป้องกันความเสี่ยงจากการก่อสร้าง ด้วย Contractor All Risks Insurance”

เหตุผลตัวแทนประกันขายร้อยครั้งถูกปฏิเสธร้อยครั้ง

ลูกค้าหลายคนอาจจะไม่ตัดสินใจซื้อ เพราะยังรู้สึกสิ่งที่ตัวแทนกำลังอธิบาย “ยังจัดการปัญหาพวกเขายังไม่เต็มที่” สิ่งสำคัญที่จะขจัดปัญหาปฎิเสธของลูกค้า ตัวแทนต้องเข้าใจหน้าที่ตนเองคืออะไร

SMEs ธุรกิจที่ห้ามมองข้ามการทำประกันภัยมีอะไรบ้าง

หากมองถึงข้อดีและข้อเสียของการทำประกันภัยธุรกิจก็น่าจะเห็นถึงประโยชน์ที่น่าจะคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเบี้ยประกันที่ต้องเสียไป การทำประกันภัยสำหรับธุรกิจนั้นทำได้หลายรูปแบบ

กรมธรรม์ประกันภัยเสริมความงาม

กรมธรรม์ประกันภัยเสริมความงาม! คปภ.ลุกพัฒนากรมธรรม์ใหม่

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พัฒนากรมธรรม์ประกันภัยเสริมความงาม 3 ประเภท คุ้มครองทั้งผู้รับบริการ และแพทย์ พร้อมให้การช่วยเหลือเยียวยา จ่ายค่าเสียหาย หากเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการรับบริการเสริมความงาม

จุดเสี่ยง!! ปรากฏการณ์แก่ก่อนรวย

จุดเสี่ยง!! ปรากฏการณ์แก่ก่อนรวย

ความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดสำหรับผู้ที่อยู่ในช่วงวัยกลางคน คือ ปรากฏการณ์ “แก่ก่อนรวย” หากไม่ได้วางแผนเตรียมตัวมาก่อนหน้า ก่อนที่จะพาตัวเองเข้าสู่สภาวะแบบนี้ เราจึงควรเตรียมตัวรับมือกับภาระต่างๆ

คุณต้องทำอย่างไรเมื่อ‘สิ่งก่อสร้างในที่สาธารณะถล่มหรือตกใส่รถยนต์’

จากกรณีข่าวล่าสุดในโครงการทางยกระดับถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง (ช่วงหน้าปั๊มน้ำมัน ปตท.) ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ได้พังถล่มลงมาระหว่างการก่อสร้าง ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 12 ราย

คุณซื้อประกันไปแล้วกลับไม่ตรงกับความต้องการจริงของคุณ ข้อผิดพลาดต้องอ่านด่วน

คุณซื้อประกันไปแล้วกลับไม่ตรงกับความต้องการจริงของคุณ ข้อผิดพลาดต้องอ่านด่วน

การประกันคือการปกป้องสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุด คือ ตัวของคุณ แต่บางคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัว ควรจะมีทุนประกันเยอะ แต่หัวหน้าครอบครัวดันกลับไปซื้อประกันแบบออมทรัพย์ซึ่งจะให้ทุนน้อย อาจจะเนื่องจาก ตัวแทนมาขายประกันแบบเงินออม