ทีไอไอทอล์ค

#ทองคำ & #Bitcoin

ราคาทองคำ และ ราคา Bitcoin ทั้งสองสิ่งนี้คือ Safe Heaven ที่จะถูกใช้เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ดีในโลกนี้ และนี่คือสิ่งที่ผมอยากบอกเพื่อนๆในวันนี้ครับ ทองคําและ Bitcoin เป็นเพียงสองสิ่งที่มีอยู่ซึ่งแสดงถึงเวลาคนเรากลัวก็จะวิ่งหาสิ่งที่ดีที่สุดครับ

#ทองคำ & #Bitcoin

ราคาทองคำ และ ราคา Bitcoin ทั้งสองสิ่งนี้คือ Safe Heaven ที่จะถูกใช้เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ดีในโลกนี้ และนี่คือสิ่งที่ผมอยากบอกเพื่อนๆในวันนี้ครับ ทองคําและ Bitcoin เป็นเพียงสองสิ่งที่มีอยู่ซึ่งแสดงถึงเวลาคนเรากลัวก็จะวิ่งหาสิ่งที่ดีที่สุดครับ