หลักสูตร “ประกันภัยเพื่อป้องกันความเสียหายทางธุรกิจ (Business Interruption & Delay in Start Up Insurance)

ขอเชิญท่านและทีมงานเข้าร่วมเรียนรู้ประกันภัยเพื่อป้องกันความเสียหายทางธุรกิจ โดยในหลักสูตรนี้ ท่านจะได้เรียนรู้ และการประยุกต์ใช้กรมธรรม์สำหรับธุรกิจ 2 รูปแบบประกันภัย ได้แก่

 • การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
 • การประกันภัยความล่าช้าในการดำเนินงาน (Delay in Start Up Insurance)

โดยอาจารย์ อาจารย์ชนินทร์ จุลวัจนะ Director, Aon (Thailand) Ltd.

ในหลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้ เข้าใจ บทบาทของประกันภัย 2 ประเภท (BI และ DSU) ที่สามารถบรรเทาความเสียหายในกรณีที่ธุรกิจได้รับความเสียหาย หรือเกิดความล่าช้าในการเริ่มธุรกิจ ที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามกำหนดที่วางไว้ หลักสูตรออกแบบเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความเข้าใจอย่างถูกต้องสามารถเลือกใช้ประกันภัยทั้ง 2 ประเภท ให้ครอบคลุมความเสี่ยง และเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม (Course Outline)

1. BI Business Interruption

  • Overview of Business Interruption Insurance
  • Common terminology and its meaning
  • Understanding of insuring agreement concept
  • Basis of indemnity and sum insured
  • Waiting Period- basis and application
  • Policy Extensions
  • General Exclusions
  • Claim settlement and concept

2. DSU Delay in Start Up (DSU)

  • Understanding DSU
  • Different between BI and DSU
  • Factors surrounding setting up DSU cover
  • The insured
  • Understanding Insuring Agreement
  • Setting Up Sum Insured
  • Indemnity Period Concept
  • Understanding DSU waiting period
  • Policy Extensions
  • General Exclusions
  • Claim concept
  • Common Mistakes

🛒 ค่าใช้จ่ายท่านละ 2,900 บาท (ราคารวม vat : 3,103 บาท)

* มีส่วนลดกลุ่มกรณีสมัครมากกว่า 1 ท่านขึ้นไป (2-5 ท่าน : ลด 5% / 6 ท่านขึ้นไป : ลด 10%)

** ส่วนลดนับจากจำนวนผู้เข้าอบรมต่อใบเสร็จ / ขอสงวนสิทธิ์งดจัดอบรมในกรณีที่ผู้เข้าร่วมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด

📌 รูปแบบการอบรม ผ่านโปรแกรม ZOOM วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 13:30 – 16:30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • คุณณรงค์เดช ภาสพุฒิเจียม (แจ็ค)
 • โทร 087-055-5228 หรือ อีเมล: narongdech@tiins.com