สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรพิเศษวิชาชีพ
ประกันภัยเพื่อป้องกันความเสียหายทางธุรกิจ
(Business Interruption & Delay in Start Up Insurance)

สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร ประกันภัยเพื่อป้องกันความเสียหายทางธุรกิจ (Business Interruption & Delay in Start Up Insurance)

No payment items has been selected yet

ข้อมูลส่วนตัว

ที่ทำงาน

การชำระเงิน

**โปรดชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าการอบรมอย่างช้า 1 วันทำการ (หากพ้นกำหนดขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าอบรม)**

(สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% ในนาม "บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด" เลขที่ 3354/32 อาคารมโนรม ชั้น 10 ถนนพระราม 4 แขวง คลองตันเขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105531078233)

โอนเงินผ่านทางบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด"

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนพระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์) เลขที่บัญชี 096–2–17109–4
  • PromptPay โดยใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105531078233

ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ