คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย เข้าแนะนำผู้บริหารท่านใหม่ คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ให้กับ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคปภ.

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เป็นสถาบันเพื่อพัฒนา และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยทุกประเภท แก่บุคลากรประกันภัย โดยเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าพบ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคปภ. ณ สำนักงานคปภ. เนื่องในโอกาสอำลาตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ และได้แนะนำผู้บริหารท่านใหม่ของทีไอไอ คือ คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ให้กับ ดร.สุทธิพล และคุณจอม จีระแพทย์ ผู้ช่วยเลขาธิการ

 width=

แบ่งปันบทความนี้