คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย มอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANZIIF-THAI ประกาศนียบัตรขั้นปลาย (Senior Associate CIP)

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) มอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANZIIF-THAI ให้แก่ คุณมาลี สวัสดิ์ภักดี และ คุณปิยวัฒน์ บุญส่ง ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรขั้นปลาย  (Senior Associate CIP)

On 2nd of August 2022, Mr. Tadthep Sujitjorn, President of Thailand Insurance Institute (TII), presented ANZIIF-THAI certificate–Senior Associate CIP–to Ms.Malee Sawasdee and Mr.Piyawat Bunsong, at Thailand Insurance Institute (TII), Bangkok.

 width=
 width=

แบ่งปันบทความนี้