TII Roadshow ครั้งที่ 1 จ.ภูเก็ต

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) นำโดยคุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยทีมงาน จัดงาน “TII Road Show ครั้งที่ 1” เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก คุณธีราภรณ์ นกแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคปภ. จังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ โรงแรม เอ ทู พูล รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต และได้รับเกียรติจาก คุณนุกูล สวนขวัญ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานคปภ. ภาค 9, คุณศึกษาวดี จันทร์ชู ประธานอนุกรรมการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดภูเก็ต, คุณปุณณภา อมรลักษณ์ ประธานชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดภูเก็ต, คุณเกรียงศักดิ์ เทพบุตร ผู้ก่อตั้งชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดภูเก็ต และตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัยชั้นนำในจังหวัดภูเก็ตกว่า 40 ท่าน เข้าร่วมงานในครั้งนี้

คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของสถาบันฯ รวมถึงสื่อสารแนวทางการทำงานในอนาคตให้แก่ผู้ร่วมงานทราบ ในการนี้ คุณวสุวัต สุวรรณ ผู้จัดการอาวุโสสถาบันฯ ได้อธิบายถึงหลักสูตรต่างๆ รวมถึงสถาบันฯ ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้จัดสอบนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย จากสำนักงานคปภ. เมื่อปลายปี 2564 โดยสถาบันประกันภัยไทยได้ขยายการจัดสอบไปยังภูมิภาคเพื่อรองรับการจัดสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัยให้แก่คนกลางประกันภัยที่ต้องการเข้าสู่ธุรกิจประกันภัย

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวระหว่างสถาบันประกันภัยไทย สำนักงาน คปภ.จังหวัดภูเก็ต ชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดภูเก็ต และสมาคมประกันชีวิตและการวางแผนทางการเงินจังหวัดภูเก็ต จะเป็นการร่วมมือการดำเนินการทางด้านวิชาการเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เอาประกันในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง

TII Roadshow ครั้งที่ 1

แบ่งปันบทความนี้