สถาบันประกันภัยไทยร่วมกับบริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัดจัดอบรมหลักสูตร “Cyber Security Insurance : อุดรอยรั่วจากการโจมตี และป้องกันความเสี่ยงทางธุรกิจด้วยประกันภัยไซเบอร์”

ด้วยความเสี่ยงจากการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน ซึ่งหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบหลายๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการดำเนินธุรกิจ สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมจัดอบรมหลักสูตร “Cyber Security Insurance : อุดรอยรั่วจากการโจมตีและป้องกันความเสี่ยงทางธุรกิจด้วยประกันภัยไซเบอร์” เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานและศึกษาแนวโน้ม/ทิศทางของภัยคุกคามทางไซเบอร์และการป้องกันความเสี่ยงให้เหมาะสมตามรูปแบบธุรกิจ รวมถึงเข้าใจบทบาท หน้าที่และความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยไซเบอร์ที่มีต่อธุรกิจได้อย่างอย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.โกเมน พิบูลย์โรจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ, อดีตนักวิจัยอาวุโส NECTEC (สวทช.)และ อาจารย์ธนัชชา วงษ์เจริญสิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัย Director – Banking Business Dhipaya Insurance PCL ในการเป็นวิทยากรเข้าให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ณ โรงแรม Marriott Executive Sukhumvit 24 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

แบ่งปันบทความนี้