สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรพิเศษวิชาชีพ
ศาสตร์และศิลป์ของการเจรจาต่อรองอย่างเหนือชั้น
The Art and Science of Negotiation for Greater Success