สถาบันประกันภัยไทยจัดสอบหลักสูตรนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัยในงาน “Thailand InsurTech Fair 2023”

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้รับการอนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ให้ดำเนินการจัดสอบหลักสูตรนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัยในงาน “Thailand InsurTech Fair 2023” มหกรรมเทคโนโลยีประกันภัยยิ่งใหญ่ครบวงจรแห่งปี วันที่ 8-10 กันยายน 2566 ณ ฮอลล์ 5 อิมแพค เมืองทองธานี

แบ่งปันบทความนี้