สถาบันประกันภัยไทยร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพบิดาของนายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) นำโดยคุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการ และทีมงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายอนันต์ วงศ์สุรพิเชษฐ์ บิดาของนายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร

แบ่งปันบทความนี้