เอกสารตำราวิชาการประกันวินาศภัยล่าสุดในรูปแบบ E-Book ที่ทุกคนต้องมีในปี 2565

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 สมาคมประกันวินาศภัยได้จัดงานเปิดตัว “คู่มือประกันวินาศภัยไทย” (Thai General Insurance Handbook) เล่มใหม่ล่าสุด โดยได้รับเกียรติจาก คุณอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานพิธี

 width=

เหตุผลหลักทำไมทุกคนควรเก็บไว้

  1. รวบรวมความรู้ด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจการประกันวินาศภัยเล่มล่าสุดและมีเนื้อหาที่สมบูรณ์และทันสมัยที่สุดที่ได้เคยจัดทำมาก่อน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
  2. เขียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ความรู้ด้านวิชาชีพประกันวินาศภัยซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจประกันภัย
  3. เป็นตำราที่ไม่มีจำหน่ายแต่จัดทำเป็นความรู้ให้ผู้ที่ทำงานในธุรกิจประกันวินาศภัย ผู้สนใจทั่วไป รวมถึงผู้เอาประกันภัย นักศึกษาวิชาประกันภัย สามารถศึกษาและเข้าถึงหลักวิชาการประกันวินาศภัยได้อย่างแท้จริง

 width=

 width=

วิธีการเข้าถึง

  1. สามารถอ่านในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) แล
  2. ดาวน์โหลดไฟล์ ที่เว็บไซต์สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 หรือ สแกน QR Code ข้างล่างนี้ ได้ฟรีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 width=

แหล่งข้อมูล : Facebook สมาคมประกันวินาศภัยไทย

แบ่งปันบทความนี้