หลักสูตร ” ก้าวข้ามขีดจำกัดยุค Disruptionสู่ความสำเร็จด้วยศาสตร์ NLP”

หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมงานพัฒนาศักยภาพ พัฒนาตัวเองและเพิ่มทักษะทางการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้น
โดยอาจารย์เอกกร บุญธนะสิน NLP เทรนเนอร์ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการสอนและอบรม NLP (Neuro-Linguistic Programming) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในตัวเองและคนรอบข้าง


ในหลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้และร่วมทำ Workshop

 1. NLP Model of Communication (หลักการ แม่แบบการสื่อสาร NLP)
  เข้าใจการทำงานของสมองที่มี หลุมพลางทางความคิด ที่ต้องหลีกเลี่ยง
 2. 4 Clouds (หลักการ เมฆ 4 ก้อน)
  เรียนรู้สิ่งที่เป็นลบในตนเองที่เกิดขึ้นทุกวัน และ ตัดสินใจขจัดสิ่งที่เป็นลบในทุกๆวัน
 3. At Cause (ความคิดของผู้ชนะ)
  เข้าใจขั้นตอนแรกที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงในชีวิต คือ การคิดแบบรับผิดชอบและเป็นเจ้าของชีวิต และ ความท้าทายของตนเอง
 4. NLP Successful Mindset (แก่นความเชื่อของผู้สำเร็จ)
  เรียนรู้รูปแบบความเชื่อของผู้สำเร็จ และ ตัดสินใจ Model เลียนแบบคนสำเร็จ
 5. Reframe (เทคนิคการเปลี่ยนกรอบความหมายใหม่)
  ความสามารถในการให้ความหมายใหม่ที่เป็นบวกกับสถานการณ์ที่เป็นลบ
 6. Rapport (เทคนิคสร้างมิตรภาพ)
  ความสามารถในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ สามารถเปิดใจคู่สนทนาได้อย่างเป็นธรรมชาติและแนบเนียน
 7. Agreement Frame (เทคนิครูปแบบภาษารักษามิตรภาพ)
  ความสามารถในการขัดแย้งโดยที่ไม่ขัดใจ การแก้ข้อโต้แย้งอย่างเป็นมิตร ลูกค้าไม่รู้สึกว่าโดนตอกกลับหรือเสียความรู้สึก

🛒 ค่าใช้จ่ายท่านละ 4,750 บาท (ราคารวม vat : 5,082.50 บาท)

* มีส่วนลดกลุ่มกรณีสมัครมากกว่า 1 ท่านขึ้นไป (2-5 ท่าน : ลด 5% / 6 ท่านขึ้นไป : ลด 10%)
** ส่วนลดนับจากจำนวนผู้เข้าอบรมต่อใบเสร็จ / ขอสงวนสิทธิ์งดจัดอบรมในกรณีที่ผู้เข้าร่วมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด

📌 อบรม ณ MARRIOTT EXECUTIVE APARTMENTS SUKHUMVIT 24 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 – 17:00 น..

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • คุณณรงค์เดช ภาสพุฒิเจียม (แจ็ค)
 • โทร 087-055-5228 หรือ อีเมล: narongdech@tiins.com