สถาบันประกันภัยไทย จัดโครงการ “Hall of Fame” สำหรับนักศึกษาที่อบรมหลักสูตรวิชาชีพประกันวินาศภัย (NL)

โครงการ “Hall of Fame” สำหรับนักศึกษาที่อบรมหลักสูตรวิชาชีพประกันวินาศภัย (NL)

เพียงมีผลการเรียน A 5 วิชา ท่านจะได้รับ

  • เกียรติบัตรผลการเรียนยอดเยี่ยม
  • เงินสด 3,000 บาท
  • โล่ห์ประกาศเกียรติคุณ
  • ประกาศเกียรติคุณลงเว็บไซต์ TII
  • วิดีโอสัมภาษณ์ความสำเร็จ
  • ได้เป็นวิทยากรรับเชิญ

เริ่มภาคเรียนที่ 1/2565 นี้

 class=

แบ่งปันบทความนี้