สถาบันประกันภัยไทยจัดติวสอบและสอบหลักสูตรนายหน้าประกันวินาศภัย ให้กับ บจ. กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ (KGIB)

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้ดำเนินการจัดติวสอบและจัดสอบหลักสูตรนายหน้าประกันวินาศภัย โดยสถาบันฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับการติวสอบ/สอบทั้งสิ้น 43 ท่าน จากบริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (KGIB) โดยการติวสอบ/สอบในครั้งนี้ สถาบันประกันภัยไทย ได้รับเกียรติจากอาจารย์งามตา เขมะจิโต วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันฯ เข้าให้ความรู้ประกันวินาศภัยแก่ผู้เข้าอบรม/สอบทุกท่านที่สถาบันประกันภัยไทย ในวันที่ 2 มีนาคม 2566

แบ่งปันบทความนี้