ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :

เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ

หลายอัตรา ทั้ง Full time และ Part Time

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย-หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีความรู้ความชำนาญ Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีใจรักบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • หากจบสาขาบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ:

 • ประสานงานและดำเนินงานด้าน Admin บริหารจัดการข้อมูล
 • ติดต่อประสานงานด้านเอกสารหน่วยงานภายในและภายนอก

แผนสวัสดิการ:

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิต อุบัติเหตุ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนเงินกู้สวัสดิการ
 • งานสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยสมรส งานศพ บวช
 • เครื่องแบบพนักงาน
ฟอร์มรับสมัครงาน

นักศึกษาฝึกงาน

หลายอัตรา ทั้ง Full time และ Part Time

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย-หญิง อายุ 20-25 ปี
 • สะดวกทำงานทั้งที่สถาบันฯ และที่บ้าน
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Google Workspace
 • หากสามารถใช้โปรแกรม Canva และกลุ่ม Generative AI จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ:

 • ใช้โปรแกรม
  • Microsoft Words พิมพ์คู่มือประกอบการบรรยาย, ข้อสอบ
  • Microsoft Power Point จัดทำสื่อประกอบการบรรยาย
  • Google Form จัดทำแบบฝึกหัด, ชุดข้อสอบในระบบ
ฟอร์มรับสมัครงาน (นักศึกษาฝึกงาน)

นักศึกษาฝึกงาน แผนกบัญชีและการเงิน

1 อัตรา Part Time (ชั่วคราว)

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย-หญิง อายุ 20-25 ปี
 • สะดวกทำงานทั้งที่สถาบันฯ
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • หากเรียนสาขาบัญชี/การเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ:

 • จัดเก็บเอกสารรับ-จ่ายประจำวันเข้าแฟ้ม
 • ติดตาม ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย, ใบกำกับภาษี ของคู่ค้า
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ฟอร์มรับสมัครงาน (นักศึกษาฝึกงาน)