สถาบันประกันภัยไทยกลับมาจัดอบรมหลักสูตรพิเศษวิชาชีพแบบ On-Site อีกครั้ง กับ หลักสูตรเจาะลึกการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (Industrial All Risk Insurance)

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรเจาะลึกการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ซึ่งเป็นการอบรมหลักสูตรพิเศษวิชาชีพให้กับบุคคลทั่วไปเป็นครั้งแรกในปี 2566 และยังเป็นการกลับมาจัดอบรมในรูปแบบ On-Site อีกครั้ง ณ โรงแรมแมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ทเม้นต์ สุขุมวิท พาร์ค กรุงเทพฯ โดยสถาบันประกันภัยไทยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิรัตน์ เหลืองอร่าม ในการเป็นวิทยากรเข้าให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมทุกท่านในวันที่ 31 มีนาคม 2566

แบ่งปันบทความนี้