คู่มือยื่นเอกสารออนไลน์ระบบคปภ.

Download : คู่มือยื่นเอกสารออนไลน์ระบบคปภ. วิธีการออกใบอนุญาตที่สำนักงานคปภ. (สาขารัชดาภิเษก ท่าพระ และ บางนา)โดยให้ยื่นผ่านช่องทาง online เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ สามารถยื่นแบบออนไลน์ได้ที่ https://onlineservice10.oic.or.th/AGUPLOAD/Index
อ้างอิงจากประกาศสำนักงาน คปภ.ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oic.or.th

แบ่งปันบทความนี้