Search
Close this search box.

เปิดมุมมองใหม่ในการจัดการเงิน กับ การบริหารรายได้และการวางแผนภาษีอย่างชาญฉลาด

กับ หลักสูตร “Financial Planning กลยุทธ์การวางแผนทางการเงิน ด้วยเครื่องมือ On-Line”

โดย อาจารย์ตี๋ (คุณชวลิต ลีลาภรณ์) ที่ปรึกษาทางการเงิน Certificate CFP, FChFP, ChLP
ในหลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน
• ความสำคัญของการวางแผนทางการส่วนบุคคล และเทคนิคการกำหนดเป้าหมายทางการเงินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ที่มาของรายได้และการบริหารอย่างเหมาะสม
• เข้าใจถึงประเภทของรายได้และความแตกต่างของรายได้แต่ละประเภท
• การวางแผนบริหารรายได้และค่าใช้จ่าย

การจัดการหนี้และสินเชื่อ
• การจัดการหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (รูปแบบของสินเชื่อ, ความแตกต่างของดอกเบี้ยแต่ละชนิด)
• เทคนิคการสร้างและรักษาเครดิตที่ดีสำหรับพนักงานบริษัท, ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ทำความเข้าใจเรื่องภาษี
• พื้นฐานด้านภาษี (เงื่อนไข, หลีกเกณฑ์ลดหย่อนภาษีและกฎหมายที่กี่ยวข้อง)
• กลยุทธ์การประหยัดภาษี ด้วย Application ยื่นภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ (RD-Tax Program)

เทคนิคการเลือกรูปแบบการออมและการลงทุนให้เหมาะสมตามเป้าหมายทางการเงิน
• ทางเลือกในการลงทุนที่เหมาะสมตามเป้าหมายและความสามารถในการบริหารความเสี่ยง
• การออมและลงทุนในรูปแบบต่างๆ อาทิ เพื่อผลตอบแทนระยะสั้น-กลาง, บริหารภาษี,  วางแผนเกษียณอายุอย่างมีคุณภาพ

การสร้างแผนทางการเงินสำหรับคุณ
• Workshop การวางแผนการเงินส่วนบุคคล ด้วยแผนที่คุณออกแบบเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ค่าใช้จ่ายท่านละ 3,500 บาท (ราคารวม vat : 3,745 บาท)
* มีส่วนลดกลุ่มกรณีสมัครมากกว่า 1 ท่านขึ้นไป (2-5 ท่าน : ลด 5% หรือ 6 ท่านขึ้นไป : ลด 10%)
** ส่วนลดนับจากจำนวนผู้เข้าอบรมต่อใบเสร็จ / ขอสงวนสิทธิ์งดจัดอบรมในกรณีที่ผู้เข้าร่วมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด

จัดอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 – 16:00 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • คุณณรงค์เดช ภาสพุฒิเจียม (แจ็ค)
  • โทร 087-055-5228 หรือ อีเมล: narongdech@tiins.com