รายได้จัดอบรมต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย สมทบทุนสร้างตึกนวมินทรบพิตร 84 พรรษา

ด้วย บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด (สถาบันประกันภัยไทย) สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงร.9 เป็นล้นพ้นจึงได้จัดอบรมหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัยครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยนำรายได้จากการอบรมทั้งหมด (ไม่มีการหักค่าใช้จ่าย) ร่วมกับเงินบริจาคของพนักงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135,000 บาท

โดยวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ทางที.ไอ.ไอ. นำโดย คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการบริหารของบริษัท ที.ไอ.ไอ.จำกัด (สถาบันประกันภัยไทย) และนายทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการฯ ได้นำเช็ค 135,000 บาท ร่วมบริจาคสมทบทุนในโครงการก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา และจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศิริราช

อนึ่ง อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาเป็นโครงการสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงร.9 พระราชทานแนวทางแก้ปัญหาแก่โรงพยาบาลศิริราช โดยชื่ออาคารมีความหมายว่า กษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ ๘๔ พรรษา]


แบ่งปันบทความนี้