สิ้นสุดการรอคอยกับหลักสูตร ประกันภัย Cyber Insurance ที่มีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก

หลักสูตร “Cyber Security Insurance : อุดรอยรั่วจากการโจมตี และป้องกันความเสี่ยงทางธุรกิจด้วยประกันภัยไซเบอร์ “

ความรู้อัดแน่นแบบ X2 โดยการร่วมมือกันของ2ผู้เชียวชาญ ได้แก่

 • ดร.โกเมน พิบูลย์โรจน์
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ, อดีตนักวิจัยอาวุโส NECTEC (สวทช.)
 • อาจารย์ธนัชชา วงษ์เจริญสิน
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัย Director – Banking Business Dhipaya Insurance PCL

ในหลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้

 • รูปแบบของการคุกคามและโจมตีทางไซเบอร์ในปัจจุบัน (ความเสี่ยง โอกาส และวิธีการสังเกต)
 • เข้าใจบทบาท หน้าที่และความคุ้มครองของ กรมธรรม์ประกันภัยไซเบอร์ที่มีต่อธุรกิจได้อย่างอย่างถูกต้อง
 • เงื่อนไข และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการโจมตีทางไซเบอร์
 • แนวโน้มและทิศทางของภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการป้องกันความเสี่ยงให้เหมาะสมตามรูปแบบธุรกิจ
 • ได้เรียนรู้จาก Case Study จากสถานการณ์ปัจจุบัน ถึงผลกระทบและแนวทางในการพิจารณาสินไหมทดแทน ในแต่ละกรณี

*ค่าใช้จ่ายท่านละ 4,750 บาท (ราคารวม vat : 5,082.50 บาท)
** มีส่วนลดกลุ่มกรณีสมัครมากกว่า 1 ท่านขึ้นไป (2-5 ท่าน : ลด 5% I 6 ท่านขึ้นไป : ลด 10%)
*** ส่วนลดนับจากจำนวนผู้เข้าอบรมต่อใบเสร็จ / ขอสงวนสิทธิ์งดจัดอบรมในกรณีที่ผู้เข้าร่วมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด

 • สนใจสมัครได้ที่ https://www.tiins.com/specialcourse
 • จัดอบรมในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09:00 – 16:00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • คุณณรงค์เดช ภาสพุฒิเจียม (แจ็ค)
 • โทร 087-055-5228 หรือ อีเมล: narongdech@tiins.com