สถาบันประกันภัยไทยมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพประกันวินาศภัย (NL) รุ่นที่ 31 ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้กับพนักงาน บมจ.วิริยะประกันภัย

ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้เข้ามอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพประกันวินาศภัย (NL) รุ่นที่ 31 ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้กับพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ณ วิริยะประกันภัย สาขาบางพลัด โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด 12 ท่าน จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 36 ท่าน

ประกันวินาศภัย (NL) รุ่นที่ 31

แบ่งปันบทความนี้