สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรพิเศษวิชาชีพ
AI Power Up ปลดล็อกขีดจำกัดของธุรกิจด้วยเครื่องมืออัจฉริยะ (Generative AI)