รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์อบรมและสอบตัวแทนประกันชีวิต (หลักสูตร14ชั่วโมง)