คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย หนุนคปภ. ดัน “ดิจิตอลประกันภัย” เชื่อยกระดับอุตสาหกรรมโปร่งใสทั้งบริษัท-ตัวแทน ผลประโยชน์สู่ประชาชนเบี้ยถูกลง

คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย(ทีไอไอ) เปิดเผยว่า วันนี้สถาบันประกันภัยไทยกับสำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีการทำงานให้การสนับสนุนร่วมกันมาตลอด หากคปภ.มีความประสงค์อยากเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆ ทางสถาบันฯมีความพร้อมที่จะเข้าไปศึกษา เพื่อยกระดับความรู้วิชาชีพและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของ นายหน้า ตัวแทน ให้ก้าวไปด้วยกันกับอุตสาหกรรมประกันภัยไทย

โดยทางสถาบันฯมีการเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทั้งผู้เรียน  หลักสูตร  ความต้องการของลูกค้า ที่เปลี่ยนแปลงไป การเรียนแบบ Face to Face คงยังดำเนินแต่สักอีกระยะหนึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนลดสัดส่วน Face to Face ไปเป็นแบบ E-Learning หรือระบบการจัดการการเรียนออนไลน์เพิ่มมากขึ้น

“สถาบันประกันภัยไทยกำลังศึกษาหาพาร์ทเนอร์ที่จะเป็นพันธมิตรในเรื่องการจัดทำ E-Learning เพราะเป้าหมายเราก็คือ การก้าวไปสู่ E-Learning รวมทั้งการทำหลักสูตร  Streaming ต่างๆ เพื่อให้คนที่อยู่นอกธุรกิจประกันภัยเข้ามาเรียนรู้ เข้ามาศึกษาวิชาประกันภัยได้ตามที่ต้องการอยากจะเรียนเป็นเรื่องๆ ไปไม่จำเป็นต้องเรียนให้ครบหลักสูตร”

ทั้งนี้ที่ผ่านมาทางสำนักงานคปภ.ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษารูปแบบการออกใบอนุญาตตัวแทนใหม่ในต่างประเทศ มองว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาในทางที่ดียิ่งขึ้นให้ความสะดวกและให้เห็นว่า ธุรกิจนั้นมีคุณค่าน่าจะเข้ามาทำงานเพราะฉะนั้นโลกจะเป็นโลกดิจิตอลทั้งหมด

“ธุรกิจประกันภัยในการกำกับของสำนักงานคปภ.ก็ต้องเปลี่ยนแปลงในทางเดียวกัน อย่างเช่น ทีไอไอ ก็เป็นผู้สนับสนุน สำนักงานคปภ. เรื่อง การให้ความรู้การศึกษาก็ต้องปรับทิศทางให้ไปทางเดียวกัน  คือจากนี้ไปการออกใบรับรองหรือ Certificate จะไม่มีอีกต่อแล้ว จะออกทางออนไลน์ให้ผู้เรียนปริ้นส์ออกมาเอง  หรืออาจมีการบันทึกโปรไฟล์การอบรมของผู้เรียนลงในบัตรสมาร์ทการ์ดว่า ผู้เรียนผ่านหลักสูตรการอบรมอะไรมาบ้างโดยไม่จำเป็นต้องปริ้นส์ออกมาเป็นฉบับ อันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเห็นกันในอนาคต” คุณทัตเทพกล่าว

กรณีการขึ้นทะเบียนตัวแทนนายหน้าด้วยระบบดิจิตอลนี้จะสามารถช่วยลดปัญหาการทุจริตจากการกระทำของคนได้เป็นอย่างดี ช่วยลดปัญหาตัวแทนนายหน้าเถื่อนได้ ดังนั้นการที่อุตสาหกรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงและออกใบอนุญาตเป็นระบบดิจิตอลคิดว่า ช่วยประหยัด ช่วยการสร้างประสิทธิภาพ สร้างคุณภาพ ลดต้นทุน นำไปสู่ราคาเบี้ยประกันที่ต่ำลงได้ รวมถึงการมีประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว การตอบสนองความต้องการของลูกค้า

และสิ่งหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้คือ การทุจริตในการดำเนินการทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการออกใบอนุญาต การเคลมต่างๆจะถูกควบคุมโดยดิจิตอล ช่วยให้มีความโปร่งใสชัดเจนขึ้น ซึ่งการออกใบอนุญาต โดยทีไอไอ ก็ต้องเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกันเช่นกัน ทั้งนี้เมื่อทำไปถึงจุดๆ หนึ่งแล้วอุตสาหกรรมจะมองธุรกิจประกันภัยในทางโปร่งใสจะช่วยให้อุตสาหกรรมประกันภัยน่าจะเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้

แบ่งปันบทความนี้