TII ปรับกลยุทธ์ ปี 65 ผลงานพุ่ง 51% กว่า 111 ล้าน นำเทคโนฯขับเคลื่อนพันธกิจดันเป้าปี 66 โตเพิ่ม 10%

คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย (TII) เปิดเผยถึงการดำเนินงานของ TII ภายหลังเข้ารับตำแหน่งเมื่อปลายปี 2565 เป็นครั้งแรกว่า แม้การระบาดของโรคโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจต่างๆ รวมถึงธุรกิจประกันภัยและเศรษฐกิจของประเทศไทยในวงกว้าง แต่ TII ในฐานะสถาบันการศึกษาด้านการประกันภัยได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการรับมือกับช่วงวิกฤติโดยการปรับเปลี่ยนมุมมองและกลยุทธ์ในการดำเนินงานหลากหลายด้านส่งผลให้องค์กรมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยในสิ้นปี 2565 TII มีผลการดำเนินงานจากการจัดอบรมกว่า 111 ล้านบาท สูงขึ้นจากปี 2564 ถึง 51.39% ด้วยมีจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 107,510 คน ซึ่งมีจำนวนมากกว่าผู้เข้าอบรมในปี 2564 กว่า 3 หมื่นคน

สำหรับในปี 2566 นี้ TII มีผู้เข้าอบรมในช่วง 6 เดือนหรือครึ่งปีแรกแล้วกว่า 4 หมื่นคน และคาดว่าจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่ง TII วางแผนการสร้างการเติบโตในช่วงปลายปีนี้รวมอยู่ที่ 10% และมีแนวโน้มที่จะพัฒนาการให้ความรู้และสร้างการบริการที่ดีขึ้นในปีต่อไป

”เราคือสถาบันการศึกษาด้านการประกันภัย ที่พัฒนา ส่งเสริม และต่อยอดความรู้ด้านการประกันภัย ตั้งแต่หลักสูตรอบรมสำหรับผู้เริ่มต้นเป็นตัวแทนนายหน้า ทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ไปจนถึงหลักสูตรวิชาชีพเพื่อพัฒนาบุคคลากรในธุรกิจประกันภัยให้มีศักยภาพระดับสากล มุ่งเน้นขยายความรู้ด้านการประกันภัยไปยังทุกภาคส่วน โดยนำเทคโนโลยีมาเสริมให้เกิดการใช้งานได้สะดวกและเป็นมิตรต่อผู้อบรมมากที่สุด ซึ่งเราจะเดินหน้าตามพันธกิจนี้ต่อไป“

ทั้งนี้ TII หรือสถาบันประกันภัยไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานจัดอบรม เพื่อจัดอบรมหลักสูตรขอรับและขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัย ด้วยวิธีการอบรมห้องเรียน (classroom) แบบในสถานที่เดียวกัน และวิธีอิเล็กทรอนิก (e-learning) แบบห้องเรียนเสมือน (virtual classroom) และแบบศึกษาด้วยตนเอง ผ่านระบบการบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2564 เป็นต้นมา

ซึ่งการได้รับอนุญาตจากสำนักงาน คปภ.ครั้งนั้นสืบมา ถือเป็นไปตามประกาศของ สำนักงาน คปภ.เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต/วินาศภัย สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ.2564

คุณอุทัยวรรณ กล่าวตอนท้ายอีกว่า ด้วยสาเหตุที่ TII ได้รับการอนุญาตให้เป็นผู้จัดอบรมฯ ปลายปี 2564 ทำให้การดำเนินงานด้านการจัดอบรมดังกล่าวจึงเหมือนเพิ่งเริ่มได้แค่ 1 ปี คือ ปี 2565 และต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 ในปี 2566 นี้ และจากผลการดำเนินเงนข้างต้นที่ได้รับการตอบรับจากภาคอุตสาหกรรมประกันภัยในช่วงเวลาดังกล่าวที่ผ่านมาจึงเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานของ TII ในครึ่งปีหลังนี้จะยังคงได้รับความไว้วางใจและเชื่อมั่นต่อเนื่องจนทำให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายไปได้ด้วยดีต่อเนื่องเช่นกัน

แบ่งปันบทความนี้