T.i.i Live Talk การปรับตัวเชิงรุกสู่ New Normal สำหรับคนกลางประกันภัย 1

T.i.i Live Talk การปรับตัวเชิงรุกสู่ New Normal สำหรับคนกลางประกันภัย

T.i.i Live Talk การปรับตัวเชิงรุกสู่ New Normal สำหรับคนกลางประกันภัย 2

Talk โดย อาจารย์ ดนัย ถาวร อาจารย์ผู้คร่ำหวอดในแวดวงประกันภัยกว่าสามสิบปี
พร้อมรับสไลด์ฟรีจาก อาจาร์ ดนัยหลังจบ live ด้วยนะคะ 

พบกันวันพฤหัสนี้ เวลา 12:30 นะคะ ในช่องเพจทีไอไอ 

คลิกดู live