SMEs ธุรกิจที่ห้ามมองข้ามการทำประกันภัยมีอะไรบ้าง

หากมองถึงข้อดีและข้อเสียของการทำประกันภัยธุรกิจก็น่าจะเห็นถึงประโยชน์ที่น่าจะคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเบี้ยประกันที่ต้องเสียไป การทำประกันภัยสำหรับธุรกิจนั้นทำได้หลายรูปแบบ

ประกันภัยที่ SMEs ควรมี

1. ประกันภัยทรัพย์สิน ไฟไหม้ และน้ำท่วม

ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของ SMEs บางทีมาแบบไม่คาดคิด บางรายถึงกับต้องล้มละลายไปก็มี ดังนั้น เจ้าของธุรกิจทั้งหลายจึงควรศึกษาการทำประกันภัยทรัพย์สิน ไฟไหม้ และน้ำท่วมไว้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและบรรเทาความเสียหายลง

2. ประกันภัยยานพาหนะในองค์กร

หลายๆ ธุรกิจยังจำเป็นต้องใช้รถยนต์เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า บางธุรกิจจึงจำเป็นต้องมีรถสำหรับการขนส่งหลายคัน เพื่อใช้ในการจัดส่งเอกสารหรือส่งของไปให้ลูกค้า จึงควรเลือกทำประกันภัยรถยนต์ที่เหมาะสม

3. การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

ความเสียหายที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ตามปกติ หรืออาจเจอเหตุการณ์ที่ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ หรืออาจไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามกำหนด การทำประกันภัยแบบนี้สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าของธุรกิจ

4. ประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับพนักงาน หรือประกันสังคม

การเจ็บป่วยของพนักงานย่อมส่งเกิดการขาดแคลนแรงงานมีผลไปถึงสวัสดิภาพของพนักงาน การประกันแบบกลุ่มจึงถือเป็นสวัสดิการเวลาเจ็บป่วยพวกเขาก็จะได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม

5. ประกันชีวิตสำหรับผู้ประกอบการ

การทำประกันชีวิตสำหรับผู้บริหารก็คือหัวใจความมั่นคงในการทำธุรกิจ กว่าที่เราจะสร้างธุรกิจขึ้นมาได้นั้นต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ มามากมายเท่าใด มันเจ็บปวดรู้มั้ยครับ

อ.ฉัตรชัย​ ผาสุขธรรม​ / เขียนบทความ

#tiivarietytalk #ทีไอไอทอล์ค​ #ประกันภัย #ประกันชีวิต #ประกันวินาศภัย

แบ่งปันบทความนี้