สถาบันประกันภัยไทย MOU กระทรวงการเงิน สปป.ลาว ร่วมพัฒนาบุคลากร

ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ และ นายบุนปอน วันนะจิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ร่วมในพิธีลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือกันทางด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการเงิน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ กรุงเวียงจันท์ สปป.ลาว

แบ่งปันบทความนี้