บมจ.ไทยประกันชีวิต สาขารัตนาธิเบศร์

คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย เข้าพบ บมจ.ไทยประกันชีวิต สาขารัตนาธิเบศร์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย พร้อมทีมบริหาร เข้าพบ คุณนุชจรีย์ วีระอรุณกาญจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายตัวแทน โซน 16, คุณสุมลวดี ศรีคะชินทร์ ผู้บริหารอาวุโส ฝ่ายขยายงานนครหลวง 45 และ คุณนุษรา ไชยอินทร์ ผู้จัดการฝ่ายขยายงานนครหลวง 54 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการสร้างตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพ ณ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขารัตนาธิเบศร์

แบ่งปันบทความนี้