ทำไมผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จต้องใส่ใจทำประกันภัย

เสาหลักของกิจการ คือตัวเจ้าของธุรกิจ เพราะหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับตัวเจ้าของธุรกิจ

นั่นหมายถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจทั้งหมดก็จะลดลงไปด้วยในทุกมิติ เช่นการหารายได้ การชำระหนี้คงค้าง การบริหารทีมงานและจ้างงาน ฯลฯ ทุกเรื่องจะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ประกันภัยธุรกิจช่วยให้เจ้าของธุรกิจตระหนักถึงความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตหรือการทำกิจวัตรประจำวันใด ๆ เพราะการลดความเสี่ยงหมายถึงการจ่ายเบี้ยที่น้อยลง

ประกันภัยถือเป็นการลงทุนทางการเงินอย่างหนึ่งที่อาจจะไม่ได้เห็นตอบแทนทางตรงเหมือนการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทอื่น แต่ประกันภัยกลับจะมีประโยชน์มหาศาลเมื่อเกิดการสูญเสียใดก็ตามที่ผู้สูญเสียมักไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้า

เพราะทุกความสูญเสียหมายถึงความสามารถในการสร้างรายได้หรือใช้ชีวิตตามสถานการณ์ปกติของผู้เอาประกันนั้นได้หมดไป และเงินชดเชยที่ได้จากการเอาประกันนี้เองคือผลตอบแทนที่มีค่าที่สุด

การประกันคุ้มธุรกิจ คือการประกันบุคคลหลักของกิจการ ถือเป็นการวางแผนป้องกันไว้สำหรับการเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่ไม่คาดคิด เช่น เจ้าของกิจการเสียชีวิต หรือกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพ

เมื่อทำประกันคุ้มครองธุรกิจไว้แล้ว ผลกระทบของเหตุการณ์เหล่านั้นจะไม่ส่งผลมายังการดำเนินกิจการให้หยุดชะงักหรือสูญเสียความต่อเนื่องในการเดินหน้าต่อไปตามปกติ จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากที่ทุกธุรกิจ ควรพิจารณาทำประกันคุ้มครองธุรกิจไว้เสมอ

การทำประกันคุ้มครองธุรกิจมีหลายข้อ ที่ผมอยากให้ผู้ประกอบการได้ตระหนัก

การได้รับเงินชดเชยเมื่อเกิดการสูญเสีย ซึ่งเงินชดเชยนี้มีความสำคัญมากในยามที่ธุรกิจขาดกำลังสำคัญในการหารายได้และจำเป็นต้องอยู่ในช่วงวางรากฐานใหม่ เงินจำนวนนี้จะเป็นเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงธุรกิจในดำเนินต่อไปได้ระยะหนึ่ง

เงินประกันที่ได้รับช่วยให้ธุรกิจมีสภาพคล่องที่มั่นคง

กรมธรรม์ที่ซื้อไว้ถือเป็นหลักฐานที่ใช้แสดงหลักทรัพย์หรือความมั่นคงทางสถานะภาพการเงินของ ธุรกิจนั้นได้ ช่วยให้คู่ค้ามีความมั่นใจในการร่วมธุรกิจด้วย ผู้เอาประกันมั่นใจได้ว่า เงินชดเชยจะไม่ถูกนำไปใช้ในสิ่งที่ไม่เหมาะสม

คุณคงทราบหตุผล ทำไมคนที่ประสบผลสำเร็จทางธุรกิจถึงได้ทำประกัน เพราะ การทำประกันธุรกิจนั้นมีประโยชน์มากมาย โดยเฉพาะในห้วงเวลาที่ธุรกิจอยู่ในช่วงยากลำบาก การวางแผนเตรียมความพร้อมล่วงหน้าสำหรับเหตุการณ์ร้ายไม่คาดฝันจึงเป็นสิ่งจำเป็นเสมอ

อ.ฉัตรชัย​ ผาสุขธรรม​ / เขียนบทความ

#tiivarietytalk #ทีไอไอทอล์ค​ #ประกันภัย #ประกันชีวิต #ประกันวินาศภัย

แบ่งปันบทความนี้