คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย มอบรางวัล Hall of Fame ให้แก่ผู้ที่มีผลการเรียนได้เกรด A 5 วิชา หลักสูตรวิชาชีพประกันวินาศภัย ประจำปี 2565

สืบเนื่องจากที่ สถาบันประกันภัยไทย(ทีไอไอ) จัดกิจกรรม โครงการ Hall of Fame รางวัลเกียรติบัตรผลการเรียนยอดเยี่ยม สำหรับผู้ที่มีผลการเรียนได้เกรด A 5 วิชา หลักสูตรวิชาชีพประกันวินาศภัย จะได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ ซึ่งในปี 2565 สถาบันฯได้เพิ่มรางวัลเงินสด 3,000 บาท และในปีนี้มีผู้รับรางวัล Hall of Fame จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

  1. คุณพณาดา ชมศิริ – บมจ.ทิพยประกันภัย (เกรด A 8 วิชา)
  2. คุณเกรียงไกร ธนากรไพศาล – บมจ.ทิพยประกันภัย 
  3. คุณอริสรา ลิขิตรัตนพิศา – บมจ.มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ 
  4. คุณพรสวรรค์  อยู่สุภาพ

ทางสถาบันฯมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะของบุคลากรในวงการประกันภัย ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านอีกครั้งนะคะ

 loading=
 loading=
 loading=
 loading=

แบ่งปันบทความนี้