แผนฝ่าวิกฤตสำหรับธุรกิจประกันภัย และคนที่ต้องการความสำเร็จที่ยั่งยืน

ไม่มีสงครามครั้งใดที่แม่ทัพจะชนะสงครามได้ด้วยหัวใจที่ห่อเหี่ยว การเตรียมพร้อมรับวิกฤต สำหรับธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต จากการถอดบทเรียนสถานการณ์ จากหลายสถานการณ์ที่ผ่านมา

เราสามารถเตรียมพร้อมรับวิกฤต โดยมีกลยุทธ์เพื่อรับมือบทเรียนด้านความยั่งยืนให้กับธุรกิจการเงินและประกันภัยเสมอ

ไม่ว่าทั้งองค์กรใหญ่ ไปจนถึงหน่วยงาน และแม้กระทั่งตัวแทนการขายประกัน ที่จะต้องปรับตัวให้ทันท่วงที ปรับวิธีคิด ปรับกระบวนการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์

โดยอยากให้เน้นหัวข้อสำคัญในการปรับตัว พัฒนา ได้แก่

  • Customer Oriented คำนึงถึงความต้องการลูกค้าเป็นสำคัญ ดูว่าวันนี้ลูกค้าต้องการอะไร ต้องให้ความสะดวกรวดเร็วเป็นปัจจัยสำคัญ
  • Care of Employees ฝึกฝนให้พนักงานมีความรู้สามารถปรับตัวกับเทคโนโลยีและธุรกิจใหม่ๆ หากเมื่อเกิดวิกฤตต้องปลูกฝังและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรกันใหม่ ถ้าเรารักษาพนักงานที่ดี ที่เก่ง ก็สามารถสร้างผลงานสร้างรายได้ให้กับบริษัทแม้ในยามวิกฤตได้ เช่นกัน
  • Leadership ในสถานการณ์วิกฤตหัวหน้าทีมต้องไม่ย่อท้อต่อการพัฒนาทีมงานและปรับแผนพัฒนาอยู่ตลอด
  • Developing Technology พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

การพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน ที่จะฝ่าวิกฤตนี้เป็นบทพิสูจน์การพัฒนาความยั่งยืนทุกระดับ หากทุกๆ คนในองค์กรและไม่เฉพาะผู้บริหารแต่เป็นพนักงานทุกคนต้องมีความรักความเข้าใจธุรกิจอย่างลึกซึ้ง ไม่มองแค่ผลกำไรของตนเอง แต่ต้องใส่ใจลูกค้า คู่ค้า ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ เพราะธุรกิจไม่สามารถเติบโตคนเดียวได้และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเริ่มลงมือทำในทุกขั้นตอนธุรกิจ

อ.ฉัตรชัย​ ผาสุขธรรม​ / เขียนบทความ

#tiivarietytalk #ทีไอไอทอล์ค​ #ประกันภัย #ประกันชีวิต #ประกันวินาศภัย

แบ่งปันบทความนี้