เหตุผลคนไทยซื้อ ไม่ซื้อประกัน ใครซื้อ ซื้อประกันภัย ยิ่งลงทุน ยิ่งเติบโต ยิ่งดีขึ้น

เหตุผลคนไทยซื้อ ไม่ซื้อประกัน ใครซื้อ ซื้อประกันภัย ยิ่งลงทุน ยิ่งเติบโต ยิ่งดีขึ้น

เหตุผลคนไทยซื้อ ไม่ซื้อประกัน

แม้เงินไม่อาจซื้อสุขภาพที่แข็งแรงหรือชีวิตที่ยืนยาวได้ แต่การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ล้วนต้องใช้เงิน นั่นเป็นสาเหตุที่หลายประเทศยอมที่จะจ่ายเงินส่วนหนึ่ง เพื่อรักษาเงินส่วนใหญ่ไว้ด้วยการซื้อประกันให้กับตนเองหรือครอบครัว หลายประเทศจึงให้ความสำคัญในการซื้อประกัน

ด้วยค่าเฉลี่ยคนญี่ปุ่น 1 คนจะมีกรมธรรม์ประกันชีวิต 3 ฉบับ/คน ส่วนยุโรป 2 ฉบับ/คน แต่คนไทย 1 คนมีค่าเฉลี่ยถือกรมธรรม์ประกันชีวิตอยู่ที่ 0.25 ฉบับ/คน เมื่อเทียบกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศพัฒนาแล้ว เนื่องจากมักมีความกังวลกับอนาคต ชีวิต การสูญเสีย แต่คนไทยมักจะมองข้ามและละเลยตรงจุดนี้เพียงแค่เหตุผลที่ว่า “มีลูก มีหลาน คอยดูแล” ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดี เพราะจะไม่ค่อยมีเรื่องราวของการฆ่าตัวตาย ซึ่งส่วนใหญ่จะซื้อเพื่อไว้ลดหย่อนภาษีเป็นหลัก ไม่ได้ซื้อเพื่อมุ่งหวังที่จะคุ้มครองชีวิต และสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตในระยะยาว

คนไทยเองมักจะมีความกลัวและความกังวลที่ต่ำ เป็นเหตุผลให้ไม่ค่อยตระหนักถึงการวางแผนทางการเงิน ไม่ค่อยกังวลกับชีวิตมากนัก เพราะคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจความรู้ว่า “ความเสี่ยงทางการเงินคืออะไร”

แต่ขณะเดียวกัน ในปัจจุบัน เรื่องของการวางแผนทางการเงิน การคุ้มครองสุขภาพ การวางแผนอนาคตหลังเกษียณ เพราะเรามองว่าหากนวัตกรรมการประกันชีวิตและการดูแลสุขภาพ ภายใต้การลงทุนนี้สามารถตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างมีอิสระ

ทั้งนี้คนไทยกลุ่มคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่มีความคิดว่า พวกเขาสามารถใช้ชีวิตที่เป็นสุขและคุณภาพที่ชีวิตที่ดีได้ พวกเขาต้องมีเงินไม่ต่ำกว่า 30% ของรายได้ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย

อย่าลืม การซื้อประกัน ยิ่งลงทุน ยิ่งเติบโต ยิ่งดีขึ้น เป็นการลงทุนที่ดีกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ใดๆ ทั้งปวงปัจจุบันคนไทยรุ่นใหม่มักมองตัวเองคือสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุด

อ.ฉัตรชัย​ ผาสุขธรรม​ / เขียนบทความ

#tiivarietytalk #ทีไอไอทอล์ค​ #ประกันภัย #ประกันชีวิต #ประกันวินาศภัย

แบ่งปันบทความนี้