จองสิทธิ์ด่วน!! TII เปิดอบรมขอรับฯนายหน้าประกันวินาศภัย วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 28-29 มี.ค. 63


 loading=

คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย(ทีไอไอ) เปิดเผยว่า “ทางทีไอไอได้เปิดอบรมขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย รอบวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อตอบโจทย์ผู้ที่สนใจเข้าอบรมแต่ไม่มีเวลาที่จะมาเข้าอบรมในวันธรรมดา”

ทั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของการเปิดรับอบรมขอรับใบอนุญาตฯ ที่จากเดิมจะเปิดอบรมเฉพาะวันธรรมดา แต่ต่อมาเมื่อมีผู้สนใจเป็นจำนวนมากติดต่อทางสถาบันให้เปิดอบรมขอรับใบอนุญาตฯในวันหยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ดังนั้นทางสถาบันฯจึงอำนวยความสะดวกสำหรับบุคคลที่สนใจอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตประกันวินาศภัยรอบวันเสาร์-อาทิตย์ โดยสามารถจองสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ https://www.tiins.com

โดยรอบแรกจะจัดอบรมในวันที่ 28-29 มีนาคม 2563 สำหรับผู้สนใจจองสิทธิ์แล้ว ทางสถาบันฯจะส่งใบสมัครกลับไปให้ผู้สมัครอีกครั้งผ่านอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

แบ่งปันบทความนี้