จองสิทธิ์ด่วน!! ทีไอไอ เปิดอบรมขอรับฯนายหน้าประกันวินาศภัย วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 28-29 มี.ค.63 1

จองสิทธิ์ด่วน!! ทีไอไอ เปิดอบรมขอรับฯนายหน้าประกันวินาศภัย วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 28-29 มี.ค.63

คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการ  สถาบันประกันภัยไทย หรือ ทีไอไอ เปิดเผยว่า ทางทีไอไอ ได้เปิดอบรมขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย รอบวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อตอบโจทย์ผู้ที่สนใจเข้าอบรมแต่ไม่มีเวลาที่จะมาเข้าอบรมในวันธรรมดา

ทั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของการเปิดรับอบรมขอรับใบอนุญาตฯ ที่จากเดิมจะเปิดอบรมเฉพาะวันธรรมดา แต่ต่อมาเมื่อมีผู้สนใจเป็นจำนวนมากติดต่อทางสถาบันให้เปิดอบรมขอรับใบอนุญาตฯในวันหยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ดังนั้นทางสถาบันจึงอำนวยความสะดวกสำหรับบุคคลที่สนใจอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตประกันวินาศภัยรอบวันเสาร์-อาทิตย์ โดยสามารถจองสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ https://www.tiins.com

โดยรอบแรกจะจัดอบรมในวันที่ 28-29 มีนาคม 2563 สำหรับผู้สนใจจองสิทธิ์แล้ว ทางสถาบันฯจะส่งใบสมัครกลับไปให้ผู้สมัครอีกครั้งผ่านอีเมลล์ที่ลงทะเบียนไว้